Omed.bg
реклама


Имаш съмнения за пародонтит? Направи си този тест!

 
Имаш съмнения за пародонтит? Направи си този тест!

Пародонтитът е често срещано инфекциозно възпалително заболяване на зъбодържащия апарат. То се характеризира с възпаление на венците, болка, прогресиращо оголване и разклащане на зъбите и води до тяхната загуба. Пародонтитът атакува тъканите, които задържат зъба към алвеоларната кост, както и самата нея, като постепенно зъбите биват лишени от естественото им прикрепване. За да се разбере заболяването пародонтит, трябва да се знае нормалната анатомия и устройство на пародонталните тъкани.

Пародонтитът е многофакторно заболяване. Като главни причинители се смятат микроорганизмите натрупани в бактериалната плака, които освобождават токсични вещества и предизвикват възпалителна реакция. Ако се остави, плаката се натрупва върху и между зъбите, дразни венците и причинява подуване. Това подуване може да доведе до образуването на кухина или „джоб“ под зъба. Колкото повече се увеличава количеството на бактериалната плака, толкова по-дълбок става и джобът. Това причинява отдръпване на венците и оголване на зъбите.
За да се предотврати видимото отдръпване на венеца и разклащането на зъбите, се провежда целенасочена терапия. Посредством нея болестотворните причинители на пародонтита се елиминират или поне биват редуцирани в количествено отношение. Пълното и комплексно отстраняване на причинителите на пародонтита, гарантира успеха на терапията. 

При всеки пародонтит е налице индивидуален спектър от до 10 вида типични причинители. Те са различно агресивни и се влияят от различни антибиотици. Поради многото форми на пародонтит, за конкретния избор на терапия е важно да се открие какви бактерии и колко от тях участват при възпалението. По тази причина специализираните стоматологични дружества препоръчват преди терапия да се проведат тестове за определяне на болестотворните бактерии.

Чрез PCR, който се използва при  Мicro-IDent Теста, се предлага молекулярно-биологичен метод за оценка и установяване наличието на причинителите на пародонтит, посредством извършването на полимеразна верижна реакция. С Мicro-IDent Теста се определя и количественото съотношение на патогените в пробата, в сравнение с обичайната флора в устната кухина.

Мicro-IDent Тестът се  характеризира  с висока диагностична чувствителност и специфичност, лесно изпълнимо получаване на проба от субгингивалната инфекция и възможност за транспортиране на пробата. Тестът комбинира намножаване чрез PCR на специфични за съответния микроорганизъм участъци от ДНК, изолирана от пациентската проба, с последваща хибридизация на получените PCR-продукти със специфични ДНК-проби, имобилизирани върху тест ленти.  Тестът не изисква запазване на жизнеспособността на микроорганизмите в пробата, тъй като детектира патогените на ниво ДНК и не се повлиява от наличието на конфлуентна микрофлора. ДНК-пробите са специфични за търсените на патогенни микроорганизми.

Пробовземането се извършва само от стоматолог. Материалът се добива лесно, безболезнено и безкръвно.
Автор - лаборатория Лина

Възрастните хора са в риск! 1 лев може да спаси живот. Нека съберм средства за маски и дезинфектанти за най-уязвимите сред нас. Моля, дарете от тук:

Кампания на Фондация „Прогрес медик“ за събиране на средства за маски за еднократна употреба и дезинфектанти за възрастни и пенсионери.

3977

реклама

Коментариреклама


Свързани статии


Сподели !