Omed.bg
реклама


Иновативни продукти, нова тематика и детайлна съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019

 
Иновативни продукти, нова тематика и детайлна съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019

Модерните подходи, новите технологии и апаратура, инструментариум и консумативи за дерматологията и естетичната медицина. Всички те ще попаднат във фокуса на специалистите от 15 до 17 май по време на първото издание на форума ДЕРМА & ЕСТЕТИКА. Събитието ще се проведе в Интер Експо Център в рамките на изложението, посветено на медицината и денталната медицина БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ.

Международният професионален В2В форум с 53-годишна история ще събере специалистите. На БУЛМЕДИКА среща си дават производители, вносители, представители, дистрибутори и търговци на медицинско оборудване, обзавеждане, апаратура, инструменти и консумативи. БУЛДЕНТАЛ се оформи като професионалния хъб за демонстриране на най-модерното дентално оборудване, аспирационни системи, компресори, дентални микроскопи, системи за хигиена и пречистване на водата, юнити и микромотори.

„Силен е интересът на български и чуждестранни компании, търговски мисии и бизнес делегации“, отчитат организаторите. Повече от 220 са участниците през тази година, сред които компании от България, Германия, Португалия, Хърватия, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия и Унгария; 70 са новите участници. Вниманието ще привлекат повече от 980 бранда, а приложението на повече от 280 иновации ще бъдат демонстрирани пред повече от 13 500 специалисти.

За първи път – ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

В рамките на БУЛМЕДИКА 2019 за първи път се извежда новата тематика ДЕРМА & ЕСТЕТИКА с фокус – модерните продукти, техники и технологии в дерматологията и естетичната медицина. Професионалистите ще станат свидетели на криохирургичните новости. Представени ще бъдат системи премахващи повърхностни образувания – папиломи, кондиломи, хиперкератоза, мазоли, епули и др. За раздвижване на цялото тяло специалистите ще спират вниманието си върху вибротерапевтични машини.

Многобройни събития, семинари, фирмени презентации и демонстрации ще засегнат теми като криорадиочестота, третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце, технологични платформи за транспорт на активни съставки, нови технологии и методи за редуциране на локални мастни натрупвания по лицето и тялото.

Високотехнологична апаратура и лазерни технологии

Сред акцентите в БУЛМЕДИКА са 3D технологиите – комбинирани апарати за панорамни, цефалографски и 3D изследвания. За създаването на високотехнологични продукти и прецизни действия, специалистите откриват софтуерни решения и преносими апарати, сред които – ехографи от последно поколение. Интересът на професионалистите приковава най-висок клас рентгенова техника.

На специализираната бизнес платформа БУЛДЕНТАЛ професионалистите се запознават с новостите при денталните импланти и имплантни системи, добрите практики в зъболечението, зъботехниката, оралната хигиена и денталните материали, отговарящи на съвременните клинични и анатомични предизвикателства. Продуктите съчетават механични и биологични свойства с последно поколение материали. Централно място ще заемат нововъведенията при лазерните технологии, съвременните методи на ендодонтията и други иновации.

Профилактиката и приоритетите в здравеопазването

Съпътстващата програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 2019, включваща конференции, презентации и демонтстрации, ще бъде изключително богата, утвърждавайки изложението като професионална платформа за повишаване на квалификацията и познанията.

Актуалните подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики са фокус на Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и Арбилис. Конференцията ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“ - панел от 17 до 19 май.

На 16 май ще се проведе семинарът „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална хипертония“ в присъствието на лекари, пациенти и журналисти. Събитието се организира от Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ) и е част от информационната кампания, посветена на Световния ден на заболяването (5 май). Годишна церемония по награждаване на лекари специалисти в кампанията „Лекарят, който ме вдъхновява“ на специализирания медицински портал Credoweb ще бъде друг интересен акцент от съпътстващата програма. То ще постави във фокуса си дейността на лекарите; ще бъде организиран и благотворителен търг.

Ще се проведат и специализирани семинари и обучeния по имплантология, ендодонтия, хирургия, както и семинари, посветени на денталната хирургия, артериалната хипертония и др. Съпътстващата програма поставя на дневен ред образната диагностика и рехабилитация, за целите на които ще се провеждат демонстрации на оборудване и лечебни практики. Националната пациентска организация, както и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще проведат скринингови тестове за социалнозначими заболявания.

От 15 до 17 май вратите на международни изложения
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ще бъдат отворени за всички специалисти. Подробна информация за тях ще откриете на bulmedica.bg 

Възрастните хора са в риск! 1 лев може да спаси живот. Нека съберм средства за маски и дезинфектанти за най-уязвимите сред нас. Моля, дарете от тук:

Кампания на Фондация „Прогрес медик“ за събиране на средства за маски за еднократна употреба и дезинфектанти за възрастни и пенсионери.

1009


  • Иновативни продукти, нова тематика и детайлна съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019
  • Иновативни продукти, нова тематика и детайлна съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019
  • Иновативни продукти, нова тематика и детайлна съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019
реклама

КоментарирекламаСподели !