Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
Липогард - Медико-диагностична лаборатория
Покажи още услуги
Виж всички услуги и купи директно!
1. Хематологични изследвания
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)
8,50лв.
Диференциално броене на левкоцити – микроскопско изследване 
5,25лв.
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване
5,40лв.
СУЕ
2,75лв.
Ретикулоцити
4,00лв.
2. Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)
Време на кървене
2,00лв.
Време на съсирване
2,00лв.
Протромбиново време c INR
6,40лв.
5,80лв.
аPTT
6,40лв.
5,80лв.
Фибриноген
6,40лв.
5,80лв.
3. Клинично-химични изследвания
Глюкоза
3,00лв.
Общ холестерол
3,30лв.
HDL-C – „добър холестерол“
3,30лв.
LDL-C – „лош холестерол“
3,30лв.
Триглицериди
3,30лв.
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси
3,00лв.
Пълен липиденпрофил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липиднииндекси)
19,00лв.
Аполипопротеин А І
11,60лв.
Аполипопротен В
11,60лв.
Липопротеин (a)
21,00лв.
LDL-C-apoB  (apoB, TC,TG, HDL-C)
20,00лв.
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули)
20,00лв.
Пикочна киселина
3,20лв.
Креатинин
3,20лв.
Урея
3,20лв.
Общ билирубин
3,20лв.
Директен билирубин
3,50лв.
Общ белтък
3,20лв.
Албумин
3,20лв.
AСAT
3,70лв.
AЛAT
3,70лв.
ГГТ
3,70лв.
Креатинфосфокиназа
3,70лв.
Алкална фосфатаза
3,80лв.
ЛДХ лактатдехидрогеназа
4,20лв.
Aлфа-амилаза
7,00лв.
Липаза
10,00лв.
Калций
4,20лв.
Фосфати
4,20лв.
Хлориди
3,70лв.
2,00лв.
Магнезий
4,60лв.
Йонизиран калций
7,00лв.
Натрий
5,80лв.
3,20лв.
Калий
5,80лв.
3,20лв.
Желязо
5,80лв.
4,80лв.
Тотален желязо-свързващ капацитет
6,50лв.
5,50лв.
Феритин
18,00лв.
Трансферин
26,25лв.
С-реактивен протеин
10,50лв.
Гликиран хемоглобин HBA1c
18,00лв.
4. Функционални изследвания
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв
8,40лв.
7,00лв.
КЗП с венозна кръв
9,40лв.
8,00лв.
Обременяване с глюкоза  ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно
9,45лв.
Клирънс на креатинин
12,00лв.
Клирънс на пикочна киселина
12,00лв.
Клирънс на урея
12,00лв.
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score
46,50лв.
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score
50,00лв.
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score
55,00лв.
5. Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)
fT3 свободен трийодтиронин  
17,70лв.
fT4 свободен тироксин 
15,00лв.
TSH тиреотропин
12,00лв.
МАТ микрозомални антитела 
18,90лв.
ТАТ тиреоглобулинови антитела - Временно изчерпан
23,10лв.
6. Репродуктивни хормони
FSH
18,90лв.
17,00лв.
LH
18,90лв.
17,00лв.
PRL
18,90лв.
17,00лв.
Прогестерон
19,10лв.
Тестостерон
19,10лв.
Естрадиол
19,10лв.
17-ОН Прогестерон
22,00лв.
DHEА дехидроепиандростерон
21,00лв.
Андростендион (4 Androstendione)
21,00лв.
Антимюлеров хормон (AMХ)
50,00лв.
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG)
25,00лв.
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност)
16,00лв.
7. Други хормони и маркери
Серумен инсулин еднократно, сутрин
22,00лв.
16,00лв.
Серумен кортизол еднократно
16,00лв.
Паратхормон
25,00лв.
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане)
22,00лв.
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)
27,30лв.
Метанефрин в плазма
66,00лв.
Норметанефрин в плазма
66,00лв.
Хомоцистеин
40,00лв.
8. Туморни маркери
AFP алфа-фетопротеин
23,00лв.
CEA карциномноембрионален антиген
23,00лв.
tPSA (простата) общ простатноспецифичен антиген
23,00лв.
CA 19-9 (дебело черво)
23,00лв.
CA 125 (яйчник)
23,00лв.
CA 15-3 (гърда)
24,00лв.
Free PSA
23,00лв.
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4)
46,00лв.
ROMA score (CA 125+HE4)
68,25лв.
9. Витамини
Витамин В12 - Временно изчерпан
23,00лв.
19,00лв.
Фолиева киселина (фолат)
23,00лв.
22,00лв.
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D)
35,00лв.
30,00лв.
10. Алергии
Тест за хранителна непоносимост MyCare (за 120 храни и 15 добавки)
640,00лв.
11. Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум
10,50лв.
Инф. Мононуклеоза
8,40лв.
Ревматоиден фактор
8,40лв.
Waaler Rose
8,40лв.
AST
8,40лв.
Анти Хламидия трахоматис Ig M
18,00лв.
Анти Хламидия трахоматис Ig G
18,00лв.
Спин HIV1/HIV2 антитела
10,50лв.
Сифилис (Васерман)
10,50лв.
Маркер за Хепатит В (HBsAg)
10,50лв.
Маркер за Хепатит С (HCV)
10,50лв.
Хепатит А (anti-HAV total)
15,00лв.
Хепатит А (Anti-HAV Ig M)
17,00лв.
Anti HBs Ag
24,00лв.
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig G -антиген
27,00лв.
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig M - антиген
27,00лв.
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G)
26,00лв.
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M)
26,00лв.
Имуноглобулин Ig A
12,00лв.
10,00лв.
Имуноглобулин Ig M
12,00лв.
10,00лв.
Имуноглобулин Ig G
12,00лв.
10,00лв.
Имуноглобулин Ig E тотал
21,00лв.
18,00лв.
AT Anti-CCP (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит
31,00лв.
Цитомегаловирус CMV Ig M
26,00лв.
Цитомегаловирус CMV Ig G
26,00лв.
12. Имунохематология
Кръвна група ABO и Rh
13,70лв.
Типизиране на група А
5,25лв.
13. Уринен анализ
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
3,65лв.
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)
2,62лв.
Общо химично изследване ОХИ  (10 показателя) и седимент 
5,25лв.
Седимент на урина 
3,15лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Белтък
4,30лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Глюкоза
4,30лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Креатинин
4,30лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Пикочна киселина
4,30лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Урея
4,30лв.
Урина количествено в 24ч  диуреза: Калций и Фосфор
4,60лв.
Амилаза (сутрешна урина)
6,00лв.
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Белтък, Са, Р (първа, сутрешна урина) - 7 показателя х 4.00 лв
28,00лв.
Микроалбуминурия (сутрешна урина)
10,50лв.
Микроалбуминурия (24 ч урина, Диуреза)
11,00лв.
Метанефрин 24 ч. урина
66,00лв.
Норметанефрин 24 ч. урина
66,00лв.
Наркотични вещества
35,00лв.
14. Изследвания на изпражнения
Окултни кръвоизливи
10,40лв.
Helicobacter pylori в изпражнения
31,50лв.
15. Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура – еднократно
10,00лв.
Стерилна урина за урокултура – двукратно
12,00лв.
Стерилна урина за урокултура – трикратно
18,00лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска
5,50лв.
Храчка
24,00лв.
20,00лв.
16. Секрети
Гърлен секрет
24,00лв.
20,00лв.
Носен секрет /назофарингеални/
24,00лв.
20,00лв.
Раневи материал и гной
24,00лв.
20,00лв.
Ушен
24,00лв.
20,00лв.
Конюнктивален
24,00лв.
Други
23,00лв.
17. Материали от генитална система
Уретрален
25,50лв.
23,00лв.
Цервикален
25,50лв.
23,00лв.
Вагинален (влагалищен)
25,00лв.
23,00лв.
Еякулат
25,00лв.
25,00лв.
Простатен
26,00лв.
18. Изпражнения
Микробиологично изследване на фецес (Фекална маса и ректален секрет: Salmonella, Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus)
26,25лв.
19. Други микробиологични изследвания
Хламидия трахоматис сух директен тест
17,85лв.
Гонорея (микроскопски тест)
16,00лв.
Гъбички
5,00лв.
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А (Strep A) от гърлен секрет  
12,00лв.
Културелно изследване на трихомонас вагиналис
20,00лв.
Микоплазма
22,00лв.
Микоплазма и уреаплазма в уретрален, цервикален или влагалищен секрет
30,00лв.
20. Паразитология
Перианален отпечатък за ентеробиоза
9,00лв.
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти
15,00лв.
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G
22,00лв.
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig M
22,00лв.
21. Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал
Първична диагностика на дислипидемии - Пакет LIPO (холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, триглицериди,атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина-течни реактиви)
46,20лв.
Специализиран пакет LIPO: (пълен липиден статус с индекси, АЛАТ, КФК, апо AI, апо В, липопротеин (а), хомоцистеин)
69,90лв.
Пълно изследване на кръв и урина -MAX  33 показателя: (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген,  протромб. време, уринен анализ – 10 показателя и седимент)
69,00лв.
Пълно изследване на кръв и урина – МАХ 2 19 показателя: ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, К, Na
52,50лв.
Хематологична патология: ПКК, СУЕ,ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ
34,60лв.
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент)
22,00лв.
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, албумин, протромб. време, фибриноген,урина (билирубин и уробилиноген)
33,00лв.
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина(белтък и седимент)
40,00лв.
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време сINR, аРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий,  натрий, калций
49,90лв.
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина
24,20лв.
Профилактика: Сифилис, Спин, Хламидия трахоматис, маркери за хепатит В и С
40,95лв.
Диагностика на щитовидната жлеза:  Пакет (fT3 + fT4 + TSH)
39,90лв.
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет ТАТ + МАТ - Временно изчерпан
33,00лв.
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет (fT4 + TSH + MAT)
39,90лв.
Репродуктивна функция: Пакет MAX (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон, DHEAs)
80,00лв.
70,00лв.
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, PRL)
39,90лв.
Репродуктивна функция: Пакет 2 (LH, FSH, Estradiol)
39,90лв.
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Estradiol, Testosteron, Progesteron, DHEAs)
54,60лв.
Пакет PSA, fPSA, ratio
43,10лв.
“Детска ясла и градина за дете и родител” – кръв, урина, микробиология, паразитология и Васерман на родител
29,58лв.
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист
15,00лв.
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ ДОЦЕНТ
50,00лв.
Нова здравна книжка и преиздаване на здравна книжка
30,00лв.
Нагоре