Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
реклама


Може ли да бъде победена острата левкемия?

 
Може ли да бъде победена острата левкемия?


   Острата левкемия е едно от най-коварните заболявания, познати в медицината. Касае се за злокачествено хематологично заболяване, при което в периферната кръв има многократно повишен брой незрели клетки. Децата, младите хора и тези в напреднала възраст са най-често засегнатите от заболяването.
   Нормално в костния мозък протича хемопоезата, т.е образуването на нормални зрели кръвни клетки. В костния мозък има голям брой клетки, които се намират в различен етап на развитие. Всяка една кръвна клетка води началото си от една мултипотентна стволова клетка, която може да се превърне в зряла кръвна клетка от всяка една редица. Незрелите кръвни клетки се наричат бласти и нормално те трябва да бъдат до 5%.
   Ако тези незрели кръвни клетки (бласти) са над 20%  в периферната кръв, може да говорим за остра левкемия. Тези патологични клонове клетки са загубили своите способности да се диференцират, но са увеличили многократно способността си да пролиферират. 

Какви са лабораторните показатели на острата левкемия?

   Няколко са характерните белези, които водят към диагнозата. Първото изследване, което трябва да бъде проведено е ПКК (пълна кръвна картина). В нея се виждат значително повишени стойности на левкоцити, ниски нива на хемоглобин, много ниски до нулеви стойности за неутрофилните гранулоцити и тромбоцити – много под нормата.
   Диагнозата на острата левкемия се поставя чрез светлинна микроскопия на кръв, на която се виждат голямо количество незрели кръвни клетки – бласти. Следват редица други изследвания, с които се уточнява видът на левкемията.
 В хода на заболяването също така трябва да бъде направено изследване на костен мозък.

Как да разпознаем симптомите на острата левкемия?

   Симптомите са много често неспецифични. Заради ниските нива на хемоглобин и анемията се развива астено-адинамичен синдром, който включва лесна умора, отпадналост, задъхване, редукция на тегло за кратко време. Възможно е да се появи температура, която да е субфебрилна (до 37,5) или по-висока. Неутрофилните гранулоцити са едни от основните „защиници“ на организма, които го предпазват от инфекции. Както вече споменахме тяхното ниво е много ниско, дори сведено до нула, в резултат на което се развиват чести инфекции от всякакво естество – респираторни, кожни, стомашно-чревни и т.н. Тромбоцитите участват в коагулацията, а при остра левкемия техните нива са много ниски. В резултат на това се развиват кръвоизливи – по кожата и от гастро-интестиналния тракт.


Какво е лечението на острата левкемия и може ли да бъде победена?

   Острата левкемия е злокачествено заболяване на кръвта и трябва да бъде лекувано чрез химиотерапевтици. Идеята на лечението е да бъдат унищожени патологичните клонове в костния мозък, които дават началото на тези незрели кръвни клетки. За тази цел се използват лекарства, наречени цитостатици. Както показва името им, те спират развитието на клетките. За съжаление няма цитостатик, който да убива патологичните клетки и да щади здравите. Целта на лечението е да бъде доведен пациента до състояние на ремисия.
   Метод на лечение е също така трансплантацията на костен мозък.
   За щастие историята на медицината познава много хора, които са успели да преборят левкемията. Още след първия химиотерапевтичен курс се прави оценка на заболяването. Трябва да се знае, че съвременната медицина притежава достатъчно средства и методи за справяне с болестта. Острата левкемия може да бъде преодоляна след адекватно лечение от специалисти.

Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!

17238

реклама

Коментариреклама


Свързани статии


Сподели !