Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
реклама


Ядрено - магнитен резонанс (ЯМР) при риск от рак на гърдата

 
Ядрено - магнитен резонанс (ЯМР) при риск от рак на гърдата

Ядрено - магнитен резонанс (ЯМР) на гърдата използва мощно магнитно поле, радиовълни и компютър, за да създаде подробни снимки на структурите в гърдата. ЯМР на гърдата се използва предимно като допълнително средство за скрининг на гърдата с мамография или ултразвук. Може да се използва за:

ЯМР не използва йонизиращо лъчение и е най-добрият метод за определяне дали силиконовите гръдни импланти са се спукали.

Уведомете Вашия лекар за всички здравословни проблеми, скорошни операции или алергии и дали има вероятност за бременност.

Магнитното поле не е вредно, но може да причини неизправност на някои медицински устройства. Повечето ортопедични импланти не представляват риск, но винаги трябва да кажете на технолога, ако имате някакви устройства или метал в тялото си.

Насоките за хранене и пиене преди скрининга не са специфични освен, ако не Ви е казано друго. Приемайте обичайните си лекарства както обикновено.

Оставете бижутата у дома и носете широки, удобни дрехи. Можа да облечете болнична рокля. Ако имате клаустрофобия или тревожност може да помолите лекар за леко успокоително преди прегледа.

Кога се назначава ЯМР на гърдата?

Ядрено - магнитен резонанс (ЯМР) е неинвазивен тест който лекарите използват за диагностициране на медицински състояния.

ЯМР използва мощно магнитно поле, радиочестотни импулси и компютър за получаване на подробни снимки на вътрешните структури на тялото. ЯМР не използва радиация (рентгенови лъчи). Подробните ЯМР изображения позволяват на лекарите да изследват тялото и да открият заболяване.

ЯМР на гърдата предоставя ценна информация за много състояния на гърдата които не могат да бъдат получени чрез други образни методи като мамография или ултразвук. ЯМР на гърдата не замества мамография или ултразвук, а по - скоро е допълнителен инструмент, който има много важни приложения:

Силна фамилна анамнеза обикновено е майка или сестра които са имали рак на гърдата преди 50-годишна възраст. Може също да са лели или братовчеди включително тези от страна на бащата. Роднини които са имали рак на яйчниците също увеличават риска. Вашият рентгенолог или лекар по първична медицинска помощ може да разгледа семейната анамнеза и да определи дали ЯМР скрининг теста може да е подходящ за Вас. В зависимост от семейната история може да се препоръча и генетична консултация.

Определяне на степента на рак след нова диагноза рак на гърдата. След като бъде диагностициран рак на гърдата може да се направи ЯМР на гърдата, за да се определи:

Понякога аномалия наблюдавана на мамография не може да бъде адекватно оценена само с допълнителна мамография и ултразвук. В тези редки случаи ЯМР може да се използва, за да се определи окончателно дали аномалията се нуждае от биопсия или може безопасно да се изчака.

Оценка на местата на лумпектомия през годините след лечението на рак на гърдата. Белезите на лумпектомия и рецидивиращият рак могат да изглеждат еднакво при мамография и ултразвук. Ако промяна в белега от лумпектомия се открие чрез мамография или физически преглед ЯМР може да помогне да се определи дали промяната е нормално съзряване на белега или рецидив на рака.

След химиотерапевтично лечение при пациенти получаващи неоадювантна химиотерапия. В някои случаи ракът на гърдата ще бъде лекуван с химиотерапия преди да бъде отстранен чрез операция. Това се нарича неоадювантна химиотерапия. В тези случаи често се използва ЯМР за да се следи колко добре работи химиотерапията и да се преоцени количеството на все още присъстващия тумор преди операцията.

Оценка на гръдните импланти. ЯМР е най - добрият тест за определяне дали силиконовите импланти са се спукали.

Подготовка за ЯМР скрининг тест

Ще се преоблечете в болнична рокля. Това е с цел да се предотврати появата на влияния върху крайните изображения и да се спазват разпоредбите за безопасност свързани със силното магнитно поле.

Насоките за хранене и пиене преди ЯМР варират между конкретните прегледи и съоръжения. Приемайте храна и лекарства както обикновено освен ако Вашият лекар не Ви каже друго.

Някои изследвания с ЯМР използват инжектиране на контрастно вещество. Лекарят ще попита дали имате астма или алергии към контрастно вещество, лекарства, храна или елементи от околната среда. Изследванията с ЯМР обикновено използват контрастно вещество наречено гадолиний. Лекарите могат да използват гадолиний при пациенти които са алергични към йоден контраст. Много по - малко вероятно е пациентът да бъде алергичен към гадолиний отколкото към йоден контраст. Въпреки това дори, ако пациентът има известна алергия към гадолиний може да е възможно да се използва след подходящо предварително лечение.

Споделете на технолога или рентгенолога, ако имате сериозни здравословни проблеми или скорошни операции. Някои състояния като тежко бъбречно заболяване може да означават, че не можете безопасно да получавате гадолиний. Може да се нуждаете от кръвен тест, за да се потвърди, че бъбреците функционират нормално.

Винаги трябва да се споделя с лекаря или медицинския специалист при ЯМР скенера за бременност. ЯМР се използва от 80-те години на миналия век без съобщения за някакви негативни ефекти върху бременни жени или техните неродени бебета. Бебето обаче ще бъде в силно магнитно поле. Следователно бременните жени не трябва да правят ЯМР през първия триместър освен, ако ползата от изследването явно надвишава всички потенциални рискове. Бременните жени не трябва да получават контраст с гадолиний освен, ако не е абсолютно необходимо.

Ако имате клаустрофобия (страх от затворени пространства) или тревожност помолете Вашия лекар да Ви предпише леко успокоително преди датата на прегледа.

Оставете всички бижута и други аксесоари у дома или ги отстранете преди ЯМР сканирането. В залата за ЯМР сканиране не се допускат метални и електронни предмети. Те могат да попречат на магнитното поле на ЯМР да причинят изгаряния или да се превърнат в опасни снаряди. Тези елементи включват:

В повечето случаи изследването с ЯМР е безопасно за пациенти с метални импланти с изключение на няколко вида. Хората със следните импланти може да не бъдат сканирани и не трябва да влизат в зоната за сканиране с ЯМР без първо да бъдат оценени за безопасност:

Кажете на технолога, ако имате медицински или електронни устройства в тялото си. Тези устройства могат да попречат на изследването или да представляват риск. Много имплантирани устройства имат брошури обясняващи рисковете за ЯМР за това устройство. Ако имате брошурата донесете я преди сканирането. ЯМР не може да се извърши без потвърждение и документация за вида на импланта и съвместимостта с ЯМР. В случай, че рентгенологът или технологът има някакви въпроси трябва да разполагате с брошурата.

Ако има някакъв въпрос рентгенова снимка може да открие и идентифицира всякакви метални предмети. Металните предмети използвани в ортопедичната хирургия обикновено не представляват риск по време на ЯМР. Въпреки това наскоро поставена изкуствена става може да изисква използването на различен тест за образна диагностика.

Кажете на технолога или радиолога за всякакви шрапнели, куршуми или друг метал който може да има в тялото Ви. Чужди тела в близост и особено заседнали в очите са много важни тъй като те могат да се разместят или нагреят по време на сканирането и да причинят слепота.

Боите използвани в татуировките могат да съдържат желязо и могат да се нагреят по време на сканиране с ЯМР. Това е рядкост. Магнитното поле обикновено няма да повлияе на зъбни пломби, брекети, сенки за очи и други козметични продукти. Тези елементи обаче могат да изкривят изображенията на областта на лицето или мозъка. Кажете на рентгенолога за тях.

Как изглежда ЯМР скенерът?

Традиционният блок за ЯМР е голяма тръба с форма на цилиндър заобиколена от кръгъл магнит. Пациентът ляга на маса която се плъзга в тунел към центъра на магнита.

Някои устройства за ЯМР наречени системи с къси отвори са проектирани така, че магнитът да не заобикаля напълно пациента. Някои по - нови машини за ЯМР имат по - голям диаметър на отвора което може да бъде по - удобно за по - големи пациенти или тези с клаустрофобия. "Отворени" блокове за ЯМР са отворени отстрани. Те са особено полезни за преглед на по - големи пациенти или такива с клаустрофобия. Отворените устройства за ЯМР могат да предоставят висококачествени изображения за много видове изследвания. Отвореният ЯМР може да не се използва за определени изследвания.

Как протича ЯМР сканирането?

За разлика от рентгеновите и компютърните томографски (КТ) изследвания ЯМР не използва радиация. Вместо това радиовълните подравняват водородните атоми които естествено съществуват в тялото. Това не причинява никакви химически промени в тъканите. Когато водородните атоми се връщат към обичайното си подравняване те излъчват различни количества енергия в зависимост от вида на тъканта в която се намират. Скенерът улавя тази енергия и създава изображение използвайки тази информация.

В повечето устройства за ЯМР магнитното поле се произвежда чрез преминаване на електрически ток през телени намотки. Други намотки са вътре в машината и в някои случаи се поставят около частта от тялото която се изобразява. Тези намотки изпращат и приемат радиовълни произвеждайки сигнали които се засичат от машината. Електрическият ток не влиза в контакт с пациента.

Компютър обработва сигналите и създава поредица от изображения всяко от които показва тънко сечение от тялото. Радиологът може да изследва тези изображения от различни ъгли. ЯМР често е в състояние да открие разликата между болната тъкан и нормалната тъкан по - добре от рентгеновата снимка, Компютърната томография и ултразвука.

Как се извършва процедурата?

Може да се извърши амбулаторно. При позициониране на подвижната маса може да се използват ремъци и подпори, за да помогнат на пациента да остане неподвижно и да запази позицията си.

За ЯМР на гърдата се ляга с лицето надолу върху платформа която е специално проектирана за целта. Платформата има отвори, за да побере гърдите и да им позволи да бъдат изобразени без компресия.

Електрониката необходима за заснемане на ЯМР изображението е вградена в платформата. Важно е пациентът да остане неподвижнен. Това се постига най - добре като се уверите, че се чувствате удобно и можете да се отпуснете вместо да се опитвате активно да се задържите неподвижно напрягайки мускулите си. Не забравяйте да уведомите технолога, ако нещо Ви е некомфортно тъй като дискомфортът увеличава вероятността да почувствате нужда да се движите по време на теста.

Ако ЯМР на гърдата се извършва с единствената цел да се определи дали има спукан гръден имплант не се дава контрастно вещество. Ако изследването се извършва по някаква друга причина ще трябва да се инжектира венозно контрастно вещество. ЯМР на гърдата без контрастно вещество е недостатъчен за идентифициране на рак на гърдата.

Ако се използва контрастно вещество лекар, медицинска сестра или технолог ще сложи абокат във вена на ръката за инжектиране на контрастното вещество. След като пациентът е позициониран технологът ще проведе теста докато работи на компютър извън стаята. Между пациента и технолога има постоянна връзка.

Ако се изисква прилагане на контрастно вещество технологът го инжектира след първоначална серия от сканирания. Ще се направят повече изображения по време на или след инжектирането.

Когато прегледът приключи технологът може да помоли да изчакате докато рентгенологът провери изображенията в случай, че са необходими повече. Технологът премахва абоката след края на теста и поставя малка превръзка върху мястото на поставяне.

ЯМР сканирането продължава между 30 минути до един час, а общият преглед обикновено завършва в рамките на час и половина.

Лекарят може също да извърши магнитно - резонансна спектроскопия по време на прегледа. Така се предоставя допълнителна информация за химикалите присъстващи в клетките на тялото. Това може да добави около 15 минути към общото време за сканирането.

По време и след ЯМР сканиранто

Повечето изследвания с ЯМР са безболезнени. Въпреки това някои пациенти смятат, че е неудобно да останат неподвижни. Други може да се чувстват затворени (клаустрофобични) докато са в скенера за ЯМР. Скенерът може да е шумен.

Нормално е областта от тялото която се изобразява да се чувства леко топла. Ако Ви притеснява уведомете рентгенолога или технолога. Важно е да останете напълно неподвижни докато изображенията се записват което обикновено е само от няколко секунди до няколко минути наведнъж.

За някои видове сканирания може да бъдете помолени да задържите дъха си. Ще знаете кога се записват изображения тъй като ще чувате почукване или удряне когато бобините които генерират радиочестотните импулси се активират. Ще можете да се отпуснете между последователностите на изображения, но ще бъдете помолени да запазите позицията си колкото е възможно повече.

Обикновено ще бъдете сами в стаята за теста по време ЯМР сканирането. Технологът обаче винаги ще може да вижда, чува и говори с Вас чрез двупосочен интерком. Ще може да предупредите веднага, че имате нужда от внимание. Много центрове за ЯМР позволяват на приятел или родител да останат в стаята, ако също са проверени за безопасност в магнитната среда.

Технологът може да предложи (или може да поискате) тапи за уши, за да намали шума на ЯМР скенера. Скенерът произвежда силен удар и бръмчене по време на изображение. ЯМР скенерите са климатизирани и добре осветени. Някои скенери имат музика която да помогне на пациентите да се чувстват по - добре.

Когато се инжектира контрастното вещество нормално е да усетите зачервяване за минута или две. Интравенозната игла може да причини известен дискомфорт когато се постави. След като се отстрани може да получите синини. Също така има много малка вероятност за кожно дразнене на мястото на поставяне.

Ако не Ви е дадено успокоително не е необходим период на възстановяване. Можете да възобновите обичайните си дейности и нормална диета веднага след теста.

Някои пациенти изпитват странични ефекти от контрастното вещество включително гадене и локална болка. Много рядко пациентите са алергични към контрастното вещество и получават копривна треска, сърбеж в очите или други реакции. Ако имате алергични симптоми рентгенолог или друг лекар ще бъде на разположение за незабавна помощ.

Интерпретиране на резултатите

Радиолог, лекар обучен да наблюдава и интерпретира рентгенологичните тестове ще анализира изображенията.  Изпраща подписан доклад до Вашия първичен лекар или насочващ лекар който ще сподели резултатите с Вас.

Може да се нуждаете от последващ тест. Ако е така лекарят ще Ви обясни. Понякога последващиото сканиране допълнително оценява потенциален проблем с повече изгледи или специална техника за изобразяване.

Може също да види дали е имало някаква промяна в даден проблем с течение на времето. Последващите прегледи често са най - добрият начин да се види дали лечението работи или проблемът се нуждае от внимание.

Какви са ползите спрямо рисковете?

Ползи

Рискове:

Въпреки, че няма известни ефекти върху здравето доказателствата показват, че много малки количества гадолиний могат да останат в тялото особено в мозъка след множество изследвания с ЯМР. Това е най - вероятно да се случи при пациенти получаващи множество изследвания с ЯМР през целия си живот за наблюдение на хронични или високорискови здравословни състояния. Контрастното вещество се елиминира предимно от тялото чрез бъбреците. Ако сте пациент от тази категория консултирайте се с Вашия лекар относно възможността за задържане на гадолиний тъй като този ефект варира от пациент на пациент.

Производителите на контрастно вещество посочват, че майките не трябва да кърмят бебетата си в продължение на 24-48 часа след прилагане. Въпреки това най - новото ръководство за контрастни вещества на Американския колеж по радиология (ACR) съобщава, че проучванията показват, че количеството контраст абсорбирано от бебето по време на кърмене е изключително ниско.

Какви са ограниченията на ЯМР на гърдата?

Висококачествените изображения зависят от способността да останете напълно неподвижни и да следвате инструкциите за задържане на дъха докато изображенията се записват. Ако сте тревожни, объркани или изпитвате силна болка може да е трудно да лежите неподвижно по време на изображението.

Пациент който е много голям може да не се вписва като размери в определени видове машини за ЯМР. Има ограничения за теглото на скенерите.

Имплантите и други метални предмети могат да затруднят получаването на ясни изображения. Движението на пациента може да има същия ефект.

Много неравномерен пулс може да повлияе на качеството на изображенията. Това е така защото някои апаратури определят времето за изобразяване въз основа на електрическата активност на сърцето.

Настоящите данни не показват убедителни доказателства, че безконтрастният ЯМР вреди на плода на бременна жена. Въпреки това, ако необходимостта от ЯМР сканиране не е чувствителна с времето лекарят може да отложи прегледа до след раждането. ЯМР с контрастно вещество гадолиний обикновено се избягват по време на бременност освен при много специфични обстоятелства. Лекарят ще обсъди ползите и рисковете от всяка процедура с ЯМР.

Не винаги е възможно ЯМР да прави разлика между раковата тъкан и течността известна като оток.

ЯМР може да отнеме повече време в сравнение с други тестове за образна диагностика.

Понякога доброкачествено (нераково) парче тъкан в гърдата може да поеме контрастния материал и да се покаже като светло петно ​​на изображението. Често рентгенологът може да разбере по външния вид на тъканта дали е рак или не. Когато това не е възможно може да са необходими други изследвания като ултразвук на това специфично място или биопсия. Ако допълнителното изследване или биопсия не покаже рак това се нарича фалшиво положителен резултат от теста.

https://www.radiologyinfo.org

Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!

95

реклама

Коментариреклама


Свързани статии