Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
реклама


Сърдечно-съдов център прилага комплексна диагностика и лечение на мултифокална атеросклероза

 
Сърдечно-съдов център прилага комплексна диагностика и лечение на мултифокална атеросклероза

В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център функционира Център за комплексна диагностика и лечение на атеросклерозата.

На база на собствени проучвания на клиника по Кардиология и ангиология (с участници повече от 3000 пациенти) се установи, че честотата на мултифокалната атеросклероза е изключително висока. Като при комбинирано изследване, ангиография и коронарография, се доказа, че едновременното засягане в трите региона коронарен, периферен и каротиден достига до 70%,  при стенози на артериите над 50%  и над 80% процента при  необтуриращи плаки. При изявена една форма на атеросклероза рискът за наличие на други форми е много висок - от 6 до 12 пъти по-висок в сравнение с нормата. В този смисъл комплексната диагностика на атеросклерозата е едно от важните условия, осигуряващи правилното й лечение. В противен случай се лекува не цялостния процес, а само неговата изолирана форма. Така комплексният диагностичен и терапевтичен подход позволява поставянето на цялостна диагноза и провеждане на ефективно лечение на всички засегнати съдови региони. Това е и причината преди пет години да бъде създаден Център за комплексна диагностика и терапия на атеросклерозата.
Включването в Центъра и извършването на комплексна диагностика и ендоваскуларна терапия на мултифокалната атеросклероза се извършва по следните индикации: 

Диагностиката на МФА се извършва едномоментно и комплексно. Включва: клинична, ехографска и инвазивна диагностика и терапия.

Виж предложения за отстъпки в Аджибадем Сити Клиник - кардиологичен център

 Eндоваскуларната терапия включва балонно разширение (дилатация) и/или поставяне на метална пластинка (стент), която трайно възстановява кръвотока в съда. В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а рискът – минимален, под 1-2%. Стентирането на атеросклеротичните стенози предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт, или съдова гангрена. 

 В случаите на тежка атеросклероза, неподходяща за ендоваскуларно лечение, единственната възможност е хирургично лечение – коронарен или периферен бай-пас, което  се извършва в клиниките по сърдечна и съдова хирургия на б-ца Acibadem - City Clinic.

Виж предложения за отстъпки в Аджибадем Сити Клиник - кардиологичен център

Комплексната диагностика и ендоваскуларна терапия има висока диагностична и терапевтична ефективност и минимален риск.          

Ръководители на центъра:
Проф. Иво Петров - специалист по кардиология, ангиология и ендоваскуларна терапия; началник клиника по Кардиология и ангиология; председател на Дружеството по ендоваскуларна терапия.
Проф. Лъчезар Гроздински - специалист по ангиология, началник клиника по ангиология, председател на Националното дружество по ангиология и флебология.
Инвазивни съдови специалисти: 
д-р Зоран Станков и д-р Ивета Ташева.

Годишно в Сърдечно-съдов център се извършват над 3000 комплексни съдово-диагностични процедури, като при над 2500 пациенти се провежда ендоваскуларна терапия. При близо 60% от лекуваните пациенти се извършва едномоментно, или дву-триетапно лечение на различните форми на атеросклероза. При болните с ИБС се скринира и лекува съпътстващата каротидна и/или периферна съдова патология. При болните с ПАБ се скринира и лекува успешно коронарна и каротидна патология, а при болни с изявена каротидна патология се скринира и лекува успешно коронарна и периферна съдова патология. Важно е да се отбележи, че близо 70% от съпътстващата съдова патология е новооткрита и е протекла асимптомно. В тези случаи, ако не бъде извършена комплексна диагностика и терапия, пациентът ще развие тежко съдово усложнение.

 

Източник: Аджибадем Сити Клиник - кардиологичен център

Възрастните хора са в риск! 1 лев може да спаси живот. Нека съберм средства за маски и дезинфектанти за най-уязвимите сред нас. Моля, дарете от тук:

Кампания на Фондация „Прогрес медик“ за събиране на средства за маски за еднократна употреба и дезинфектанти за възрастни и пенсионери.

919


  • Сърдечно-съдов център прилага комплексна диагностика и лечение на мултифокална атеросклероза
реклама

КоментарирекламаСподели !