Omed.bg

Биологичен часовник и биоритми! По какъв начин оказват влияние върху функционирането на организма?

 
Биологичен часовник и биоритми! По какъв начин оказват влияние върху функционирането на организма?

 

  През последните трийсет години науката хронобиология  -  раздел от биологията, изучаващ биологичните ритми или цикличните изменения в живите организми под влияние на различни цикли в природата, търпи силно развитие. Счита се че тя се е зародила във Франция през осемнадесети век, когато френски учен за първи път описал как се променят движенията на листата на растението мимоза през денонощието.

  Функционирането на всички органи и системи в организма се влияе от различни по времетраене природни цикли – годишни, лунни, сезонни, денонощни. Един от най – важните за човешкия организъм е денонощният ритъм. Той се обуславя от смяната на деня с нощта, тоест на светлата с тъмната част на денонощието и оказва влияние на почти всички жизнени процеси. Денонощните или така наречените циркадни ритми са резултат от въздействието на смяната на светлата с тъмната част на денонощието върху определена структура на мозъка, наречена хипоталамус. Под понятията биологичен часовник и биоритми се имат предвид всички промени във функционирането на организма, настъпващи под влияние на денощния цикъл.

Как се променя функционирането на различните органи и системи през денонощието?

  Вероятно някои от вас са забелязали че тонуса и работоспособността им се променят през различните части на деня. Проучванията сочат че по – голямата част от хората са най – работоспособни в часовете между 9 и 12 и между 15 и 19. Сутрешната активност е резултат предимно на по – високата концентрация в кръвта на хормона кортизол. Последният води до леко повишаване на стойностите на кръвното налягане, пулса и дихателната честота, което от своя страна има за резултат повишен тонус и самочувствие. В късните следобедни часове и надвечер нивото на кортизола спада, започваме да усещаме умора и работоспособността ни се понижава.

Какво е значението на биоритмите за различните заболявания?

  Редица болестни процеси показват зависимост от циркадните ритми. Това вероятно е резултат от промените във функционирането на органите през различните части на денонощието. Като пример за заболявания, повлияващи се от денонощните ритми може да се даде инфаркта, който в много голям процент от случаите се проявява в първите часове след ставане от сън. Инсултите, от своя страна показват тенденция за развитие в ранните сутрешни часове. При астматичните пристъпи също има зависимост от денонощния ритъм – те обикновено се изявяват няколко часа след заспиване – 1, 2, 3 часа през нощта. Като друг пример може да се даде язвата на дванадесетопръстника, при която болката обикновено се появява в късните часове на денонощието.

  Биоритмите оказват влияние и върху резултатите на някои лабораторни изследвания – хемоглобинът, левкоцитите, кръвната захар и други имат различия в стойностите, в зависимост от времето, през което се измерват.

Биоритмитите и лечението на различните заболявания

  Все по – голямо внимание се обръща на повлияването на действието на различните медикаменти от биоритмите на организма. Усилията наа специалистите по хронофармакология са насочени към създаване на нови медикаменти и коригиране на лечението с вече съществуващите такива, съобразено с биологичните ритми. Основната идея на хронофармакологията е лечението да се прилага в определени моменти от денонощния цикъл, когато се счита че ефекта им ще бъде най – силен, например химиотерапия, приложена в часовете на най – усилено деление на раковите клетки. Това време обикновено не съвпада с пика на делене на здравите клетки на организма и чрез приложено по този начин лечение от една страна може да се избегне увреждането на здравите клетки, а от друга да се засили ефекта върху раковите.

  Изследванията върху биоритмите и науката хронобиология показва тенденция към усилено развитие. Големи надежди се възлагат както на връзката им с различните заболявания, така и на създаването на нови и по – ефикасни методи на лечение.

 

Хората в България се нуждаят от способни лекари и компетентна здравна информация. Ако искаш да помогнеш за обучението на бъдещ лекар, натисни бутона donate.

Вие дарявате средствата на Фондация „Прогрес медик“, която подпомага студентите по медицина в България.

1568

реклама

КоментариСвързани статии


Сподели !