Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
реклама


Скенер и ядрено - магнитен резонанс! По какво се различават тези изследвания? Кои са техните предимства и недостатъци?

 
Скенер и ядрено - магнитен резонанс! По какво се различават тези изследвания? Кои са техните предимства и недостатъци?

 

  Съвременната медицина използва много и различни образни методи за диагностика, всеки от които е особено подходящ за определени заболявания и състояния. Едни от тях използват рентгенови лъчения – компютърна томография (скенер), рентгенови апарати, други ултразвукови вълни – ехографско изследване, а трети радио вълни – ядрено магнитен резонанс. Източника, който те използват за създаване на образа, определя и вредния им ефект върху организма.

  Едни от най – често използваните методи за образна диагностика са компютърната томография (КТ, скенер) и ядрено - магнитният резонанс (ЯМР). Ето и основните предимства, недостатъци и различия между тези методи:

Компютърна томография

  Компютърната томография, позната още като скенер представлява образен метод на диагностика, който използва рентгенови лъчи и компютърна обработка, за да получи триизмерен образ на различни структури или на цялото тяло. Принципа на изследването е получаване на серия от образи на няколко милиметрови срезове от човешкото тяло.

  Компютърната томография е много подходяща за изследване на костни структури, бели дробове, коремни органи, главен мозък. Тя е един  от най – широко използваните образни методи в спешните отделения, тъй като не отнема много време. Може да се извърши с контраст, обикновено йоден, в случаите в които е необходимо разграничаването на отделни тъкани и структури, например при мозъчни тумори. Контрaста обаче може да предизвика алергични реакции, остра бъбречна недостатъчност при пациенти с предхождащи увреждания и други нежелани реакции.

  Фактът, че методът е бърз (няколко минути) и не е особено сложен за извършване, го прави много подходящ, дори незаменим за изследвания в спешен порядък.  Един от основните му недостатъци е облъчването на пациента с рентгенови лъчи, поради което не  е препоръчително провеждането на чести скенери, а за бременни жени и малки деца се използва само в извънредни ситуации, при липса на друг избор.

Ядрено - магнитен резонанс

  Ядрено - магнитния резонанс е сравнително по – нов метод метод в образната диагностика, за първи път е използван върху човешкото тяло през 1997-ма година. Това изследване работи с радиовълни , като принципа му е да постави водородните атоми, които са широко застъпени в структурата на човешкото тяло, в мощно магнитно поле, да промени посоката им на въртене и да отчете и превърне в образ енергията, която те излъчват при връщане в изходна позиция.

  ЯМР е особено подходящ и дава много добра информация при изследване на различни заболявания и състояния на главния и гръбначния мозък, връзки и стави, кръвоносни съдове и нерви, органите на малкия таз и други. При него също може да се използва контраст, но за разлика от скенера – нейоден, който значително по – рядко провокира алергични реакции.

  Един от недостатъците му, в сравнение с компютърната томография е по – продължителното му провеждане – в зависимост от това, което се търси – между 30 минути и 2 часа. За сметка на това обаче може да даде образ на срезове от тялото в различни равнини, а не само в хоризонтални, както е при скенера. Едно от основните му предимства пред рентгеновите методи на изследване е липсата на облъчване на пациента, методът е абсолютно безвреден. Може да се използва дори при бременни жени и деца.

 

Възрастните хора са в риск! 1 лев може да спаси живот. Нека съберм средства за маски и дезинфектанти за най-уязвимите сред нас. Моля, дарете от тук:

Кампания на Фондация „Прогрес медик“ за събиране на средства за маски за еднократна употреба и дезинфектанти за възрастни и пенсионери.

22460

реклама

Коментариреклама


Свързани статии


Сподели !