Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588

Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника”

Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника”

Информация

Съобщение от ГМДЛ "Геника" - 24.03.2020 г.
"Уважаеми пациенти, работното време на ГЕНИКА за централната регистратура в град София на ул. Ами Буе 84 ще бъде от Понеделник до Петък от 9.00 до 17.00ч. В събота лабораторията няма да работи."

Съобщение от ГМДЛ "Геника" - 23.03.2020 г.
"От Понеделник 23.03.2020 Лаборатория Геника в град София ще функционира само чрез централния си офис на ул. Ами Буе 84, ет. 2. Офисите в София на ул. Цар Асен 90 и на бул. Цариградско шосе 20 няма да работят. Останалите офиси в страната ще работят с нормалния си график."СМДЛ „Геномен Център България“ АД и Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника“ ООД са специализирани в ДНК и РНК диагностиката на редки генетични заболявания в България. В извършването на този вид диагностика участват високо квалифицирани специалисти със степен „доктор на науките“ и „доктор“. Екипът включва и млади специализанти, докторанти и дипломанти.
Централният клон на лабораториите се намира в София, но има регистрирани клонове също така във Варна и Пловдив, които покриват цялата страна. Площта на централния клон е ~450 кв. м.
Лабораториите разполагат със следната апаратура:
- PCR апарати - Real-time PCR
- апарати за хоризонтална и вертикална гел-електрофореза
- система за хибридизация
- секвенатори с лазерна детекция
- специализирана апаратура и софтуер за спермален анализ
- специализирана апаратура и софтуер за кариотипиране

Адрес

Съобщение от ГМДЛ "Геника" - 24.03.2020 г.
"Уважаеми пациенти, работното време на ГЕНИКА за централната регистратура в град София на ул. Ами Буе 84 ще бъде от Понеделник до Петък от 9.00 до 17.00ч. В събота лабораторията няма да работи."

Съобщение от ГМДЛ "Геника" - 23.03.2020 г.
"От Понеделник 23.03.2020 Лаборатория Геника в град София ще функционира само чрез централния си офис на ул. Ами Буе 84, ет. 2. Офисите в София на ул. Цар Асен 90 и на бул. Цариградско шосе 20 няма да работят. Останалите офиси в страната ще работят с нормалния си график."

ГМДЛ „Геника”

ЦЕНТРАЛНА РЕГИСТРАТУРА:
ул. "Ами Буе" №84 ет. 2, София
тел. 0882/724 204
Работно време: Понеделник-Петък - 9:00-19:00 часа
Събота – 10:00 – 16:00 часа

ГМДЛ „Геника” - Регистратура 1
ул. „Цар Асен” 90 (НДК), София 1463
тел: 02/9530715
Работно време: Понеделник-Петък - 9:00-17:00 часа

ГМДЛ „Геника” - Регистратура 2
бул. „Цариградско шосе” 20 (Плиска), София 1113
тел: 02/971 70 31
Работно време: Понеделник-Петък - 9:00-17:00 часа

ГМДЛ „Геника” - гр. Пловдив
Tърговски център „Гранд”; ул. „Петко Д. Петков” 23, ет. 4, каб. 9 и 10
тел: 032/ 62 32 02; 0893/633 564
Работно време: Понеделник-Петък - 14:00-18:00 часа

ГМДЛ „Геника” - гр. Варна
Медицински комплекс "Младост", бул. "Република" 15, ет. 6, каб. 601-602
тел: 0893/633 565
Работно време: Понеделник-Петък - 14:30-18:00 часа

ГРАФИК ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ:

ГМДЛ „Геника” - Регистратура 2: Понеделник - Петък - 09.00 - 17.00 часа

ГМДЛ „Геника” - гр. Пловдив: Понеделник - Петък - 14.00 - 18.00 часа

ГМДЛ „Геника” - гр. Варна: Понеделник - Петък - 14.30 - 18.00 часа

Оферти