Omed.bg

Медико-диагностична лаборатория "Д-р Ноневи"

Медико-диагностична лаборатория

Информация

Адрес

гр. София
бул."Витоша" 99
Тел. за връзка: 02 / 951 51 36
Работно време:
понеделник - петък: 7.30ч. - 17.00 ч.

http://nonevilab.com/

Оферти