Геника Генетична Медико-Диагностична Лаборатория

Геника Генетична Медико-Диагностична Лаборатория


Информация

СМДЛ "Геномен Център България работи успешно с omed.bg и прави достъпа до лабораторни изследвания още по - достъпен

СМДЛ "Геномен Център България" АД и Генетична Медико-Диагностична Лаборатория "Геника" ООД са специализирани в ДНК и РНК диагностиката на редки генетични заболявания в България. В извършването на този вид диагностика участват високо квалифицирани специалисти със степен "доктор на науките" и "доктор". Екипът включва и млади специализанти, докторанти и дипломанти.

Централният клон на лабораториите се намира в София, но има регистрирани клонове също така във Варна и Пловдив, които покриват цялата страна. Площта на централния клон е ~450 кв. м.
Лабораториите разполагат със следната апаратура:
- PCR апарати - Real-time PCR
- апарати за хоризонтална и вертикална гел-електрофореза
- система за хибридизация
- секвенатори с лазерна детекция
- специализирана апаратура и софтуер за спермален анализ
- специализирана апаратура и софтуер за кариотипиране

Важно: За изследвания за COVID-19, моля проверете в официалния сайт на СМДЛ "Геномен Център България" АД и Генетична Медико-Диагностична Лаборатория "Геника" ООД! Работното време и часовете за взимане на проби се различават от стандартното работно време на адресите!Адрес

ГМДЛ „Геника”

ЦЕНТРАЛНА РЕГИСТРАТУРА:
ул. "Ами Буе" №84 ет. 2, София
тел. 070020442
Работно време: Понеделник-Петък - 9:00-19:00 часа
Събота – 10:00 – 16:00 часа
За вземане на кръв между 17:00 и 19:00 часа, моля да се обадите предварително по телефона. В събота кръв се взима до 16.00 часа.

ГМДЛ „Геника” - Регистратура 1
ул. „Пенчо Славейков" 31, София
тел: 070020442
Работно време: Понеделник-Петък - 8:00-16:00 часа
Вземане на кръв се извършва от 8:00 до 16:00.

ГМДЛ „Геника” - Регистратура 2
бул. „Цариградско шосе” 20 (Плиска), София 1113
тел: 070020442
Работно време: Понеделник-Петък - 8:00-16:00 часа
Вземане на кръв се извършва от 8:00 до 16:00 ч.

ГМДЛ „Геника” - гр. Пловдив
Tърговски център „Гранд”; ул. „Петко Д. Петков” 23, ет. 4, каб. 9 и 10
тел: 070020442
Работно време: Понеделник-Петък - 14:00-18:00 часа
Вземане на кръв се извършва от 14:00 до 17:30 ч.

ГМДЛ „Геника” - гр. Варна
Медицински комплекс "Младост", бул. "Република" 15, ет. 6, каб. 601 и 602
тел: 0893/633 565
Работно време: Понеделник-Петък - 14:00-18:00 часа
Вземане на кръв се извършва от 14:00 до 17:30 ч.Оферти

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се