Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
CibaLab Лаборатория
Край
Виж всички услуги и купи директно!
1. Диагностични пакети
CibaLab МАКС - СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин , Урея, Пикочна киселина, Билирубин - общ и директен, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама, Алкална Фосфатаза , Желязо, Свободен и Тотален ЖСК, К, Na, Ca общ , P
32,70лв.
31,07лв.
CibaLab МАКС МЪЖЕ плюс - Маркер tPSA, СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин , Урея, Пикочна киселина, Билирубин - общ и директен, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама, Алкална Фосфатаза , Желязо, Свободен и Тотален ЖСК, К, Na, Ca общ , P
37,70лв.
35,81лв.
CibaLab МАКС ЖЕНИ плюс - TSH, СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин , Урея, Пикочна киселина, Билирубин - общ и директен, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама, Алкална Фосфатаза , Желязо, Свободен и Тотален ЖСК, К, Na, Ca общ , P
37,70лв.
35,81лв.
CibaLab СТАНДАРТ - СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин , Урея, Пикочна киселина, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама ГТ
19,70лв.
18,72лв.
CibaLab СТАНДАРТ плюс - СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Гликиран хемоглобин, Общ белтък, Албумин, Креатинин , Урея, Пикочна киселина, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама ГТ
26,70лв.
25,36лв.
CibaLab ЛАЙТ - Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Креатинин , Пикочна киселина, Холестерол – общ, Триглицериди, АсАТ, АлАТ, Гама ГТ
15,00лв.
14,25лв.
CibaLab СПОКОЙСТВИЕ - Сифилис, СПИН, Хепатит В , Хепатит С, Хламидия трахоматис IgA, Хламидия трахоматис IgG
47,90лв.
45,51лв.
CibaLab ЛЕЙДИ - Prolactin, LH, FSH, Estradiol, Progesterone
43,70лв.
41,51лв.
Cibalab ЛЕЙДИ Плюс - TSH, Prolactin, LH, FSH, Estradiol, Тестостерон
54,30лв.
51,58лв.
Хормони - пубертет - FT 3, FT 4, TSH, Prolactin, LH, FSH
59,70лв.
56,72лв.
Предоперативен минимум - СУЕ, ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, АсАТ, АлАТ, К, Na, Време на кървене , % активност по калиб.крива, PT секунди, INR, Урина – ОХИ, Седимент , Кристали уратни, Бактерии, Др. Кръвна група и RH
33,90лв.
32,21лв.
Бъбречна функция - Биохимия – Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Урина – ОХИ, Сегимент, Кристали уратни, Бактерии, Др.
7,90лв.
7,51лв.
Бъбречна ф-я - разширен - Биохимия – Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Креат. Клирънс, К, Na, Ca – общ, P, Урина – ОХИ, Сегимент – Левкоцити, Еритроцити,Плоски епителни клетки, Крист пикочна киселина, Кристали Ca оксалати, Кристали уратни, Бактерии, Др. Белтък в диуреза
28,90лв.
27,45лв.
Хипертония - ПКК-25пок., Биохимия – Глюкоза, Креатинин, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, триглицериди, К, Na, Урина – ОХИ, Сегимент – Левкоцити, Еритроцити,Плоски епителни клетки, Крист пикочна киселина, Кристали Ca оксалати, Кристали уратни, Бактерии
18,70лв.
17,76лв.
Кардио - Биохимия – Глюкоза, Пикочна киселина, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, триглицериди, Асат, Алат, Гама ГТ, K, Na, Високочувствителен CRP
18,30лв.
17,39лв.
Чернодробна функция - Общ белтък, Албумин, АсАТ (GOT; AST), АлАТ (GPT; ALT), Гама ГТ ( GGT ), Фибриноген ( Fibrinogen )
11,90лв.
11,31лв.
Чернодробна ф-я - разширен - Биохимия – Общ белтък, Албумин, Билирубин – общ и директен, Асат, Алат, Гама ГТ, Алкална фосфатаза, ЛДХ, ХБДХ, ЛДХ5, Кръвосъсирване - %активност по клиб.крива, PT секунди, INR, Фиброген
25,70лв.
24,42лв.
Черен дроб - хепатит - Биохимия – Общ белтък, Албумин, Билирубин – общ и директен, Асат, Алат, Гама ГТ, Алкална фосфатаза, ЛДХ, ХБДХ, ЛДХ5, Кръвосъсирване - %активност по клиб.крива, PT секунди, INR, Фиброген, Урина, Седимент, Хепатит А, B и C
57,70лв.
54,81лв.
Диабет-мониторинг - Биохимия – Гликиран хемоглобин, Глюкоза – първа, втора и трета, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Урина, Седимент, Микроалбумин в урина, Уринен албумин/Креатинин, Креатинин в урина
26,00лв.
24,70лв.
Инфекц. мононуклеоза рaзшир. - СУЕ, ПКК - 25пок., ДКК мануално – 7 показателя, Биохимия – Билирубин общ и директен, АсАт, АлАТ, ЛДХ, Инфекц. Момонукл.
32,70лв.
31,07лв.
Мегалобластни анемии-съкратен - Морф. на еритроцит - мануално, ПКК - 25пок., Биохимия – Билирубин общ и директен, ЛДХ, Урина – ОХИ, седимент
10,70лв.
10,16лв.
Мегалобластни анемии-разширен - Морф. на еритроцит - мануално, ПКК - 25пок., Биохимия – Билирубин общ и директен, ЛДХ, Урина – ОХИ, седимент, Витамин B12, Фолат в серум ( Folate ), Други специализирани изсл.
43,70лв.
41,51лв.
Контрацептивен - ПКК - 25пок., Биохимия – Глюкоза, Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, триглицериди, Асат, Алат, Гама ГТ, Кръвосъсирване – време на кървене, % активност по калиб.крива, PT секунди, INR, Урина – ОХИ, седимент
26,00лв.
24,70лв.
Аборт - СУЕ, ПКК - 25пок., Кръвосъсирване – време на кървене, Урина – ОХИ, седимент, Кръвна група с RH
26,30лв.
24,99лв.
Бременност - регистрация - СУЕ, ПКК - 25пок., Биохимия – Глюкоза, Креатинин, Урея, Урина – ОХИ, седимент, Кръвна група с RH, Сифилис, СПИН, Хепатит Б, Рубеола, Токсоплазмоза IgG
81,00лв.
76,95лв.
Съкратен-Бременност регистр. - СУЕ, ПКК - 25пок., Биохимия – Глюкоза, Урина – ОХИ, седимент, Кръвна група с RH, Сифилис, СПИН,
36,30лв.
34,49лв.
Бременност - мониторинг - ПКК - 25пок., Урина – ОХИ, седимент, Стерилна урина еднократно.
13,70лв.
13,02лв.
Бременност - TORCH - Рубеола IgG, Цитомегаловирус (CMV) IgG, Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2), Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA
62,00лв.
58,90лв.
Детска градина - СУЕ, ПКК - 25пок., Урина – ОХИ, седимент, Микробиология - Изсл. за патогенни микроорг.(аеробни)-фецес, Изследване за EPEC, Паразитология - Морфологични изследвания на фецес, Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
28,00лв.
26,60лв.
Изследвания за здравна книжка/детска градина - Изсл. За патогенни микроорг.(аеробни)-фецес, Изследване за EPEC, Морфологични изследвания на фецес Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
16,70лв.
15,86лв.
Обменна карта - СУЕ, ПКК - 25пок., Биохимия – глюкоза, Сифилис
15,00лв.
14,25лв.
"Пернициозна анемия" - anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич., anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.
48,00лв.
45,60лв.
Body Building Start - ПКК - 25пок., Биохимия – Холестерол – общ, HDL, LDL, VLDL, Tриглицериди, Asat, Alat, Gama GT, Prolactin , LH, Testosteron
58,70лв.
55,76лв.
Body Building 2 - Биохимия – Билирубин – общ и директен, Asat, Alat, Gama GT, Креатин фос. Киназа, CRP, Prolactin , LH, FSH, Testosteron , DHEA-S
67,70лв.
64,32лв.
Body Building 3 - Биохимия – Билирубин – общ и директен, Asat, Alat, Gama GT, Креатин фос. Киназа, LH, FSH, Testosteron , Estradiol
45,70лв.
43,42лв.
Скрининг за остеопороза - Калций общ ( Ca ; Calcium ) Фосфор, Beta-CrossLaps in serum, Витамин D total (25-OH Vitamin D)
37,00лв.
35,15лв.
Инфекц. мононукл.-пакет (ПКК, ДКК, EBV IgM) - ПКК – 25 показателя, ***** ДКК – мануално - 7 показателя, Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)
27,30лв.
25,93лв.
Коронавирус диагностичен пакет - ПКК, ЛДХ ( LDH acc to IFCC ) Д-димер ( D-dimer ) Д димер ( D-dimer ) C-реактивен Протеин ( CRP ) Интерлевкин-6 ( IL-6 ) Феритин ( Ferritin ) anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрин)
63,00лв.
59,85лв.
Коронавирус и Респираторни инфекции панел PCR: 19 елемента: https://www.cibalab.com/dokuwiki/doku.php?id=micro:respsyratory
300,00лв.
285,00лв.
Коронавирус PCR и антитела пакет
100,00лв.
95,00лв.
2. Хематология
Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)
21,70лв.
20,61лв.
СУЕ ( ESR )
1,70лв.
1,62лв.
СУЕ Westergreen
1,70лв.
1,62лв.
Ретикулоцити+ПКК
7,90лв.
7,51лв.
Ретикулоцити+Морф.на еритр+ПКК
10,70лв.
10,16лв.
Ретикулоцити+Морф.на ер.+ПКК+ДКК
12,90лв.
12,26лв.
Ретикулоцити (Reticulocytes)#
3,90лв.
3,70лв.
Пълна Кръвна Картина ( CBC )
5,90лв.
5,61лв.
ПКК + ДКК мануално ( CBC + WBC diff- manual )
8,30лв.
7,89лв.
ПКК+ДКК мануално+СУЕ ( CBC+ WBC difff+ ESR )
9,70лв.
9,22лв.
Морф.на еритр+ПКК
8,30лв.
7,89лв.
Морф.на еритр+ПКК+ДКК
11,70лв.
11,11лв.
ДКК - мануално
7,70лв.
7,32лв.
Морфология на еритроцити- микроскопско изследване
7,70лв.
7,32лв.
3. Биохимия
Гликиран Хемоглобин ( HbA1c )
10,90лв.
10,35лв.
Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose )
6,70лв.
6,36лв.
ОГТТ + Трикрат. Инсулин
38,00лв.
36,10лв.
Глюкоза ( Glucose )
2,70лв.
2,57лв.
Глюкоза-3 кратен профил
6,70лв.
6,36лв.
Глюкоза-4 кратен профил
7,30лв.
6,93лв.
Глюкоза втора
2,70лв.
2,57лв.
Глюкоза трета
2,70лв.
2,57лв.
Лактат ( lactate )
7,90лв.
7,51лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )
7,90лв.
7,51лв.
Белтък и Албумин
4,30лв.
4,09лв.
Общ белтък (Total protein)
2,70лв.
2,57лв.
Албумин (Albumin)
2,70лв.
2,57лв.
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis)
21,70лв.
20,61лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини
80,00лв.
76,00лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel)
80,00лв.
76,00лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )
42,00лв.
39,90лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ )
42,00лв.
39,90лв.
Урея и Креатенин
4,30лв.
4,09лв.
Креатинин (Creatinine)
2,70лв.
2,57лв.
Урея ( Urea )
2,70лв.
2,57лв.
Пикочна киселина (Uric acid)
2,70лв.
2,57лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault
7,30лв.
6,93лв.
Цистатин C ( Cystatin C )
34,70лв.
32,97лв.
Билирубин - общ и директен
4,30лв.
4,09лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )
2,70лв.
2,57лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )
2,70лв.
2,57лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )
9,70лв.
9,22лв.
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )
2,90лв.
2,76лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol
2,90лв.
2,76лв.
Холестерол - LDL-Cholesterol
2,90лв.
2,76лв.
Холестерол VLDL-Cholesterol
2,90лв.
2,76лв.
Триглицериди (Triglyceride )
2,90лв.
2,76лв.
Чернодробни ензими (Hepatic function)
6,70лв.
6,36лв.
АсАТ (GOT; AST)
2,70лв.
2,57лв.
АлАТ (GPT; ALT)
2,70лв.
2,57лв.
Гама ГТ ( GGT )
2,70лв.
2,57лв.
Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
2,70лв.
2,57лв.
Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase )
3,70лв.
3,52лв.
ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 )
12,70лв.
12,06лв.
ЛДХ ( LDH )
3,50лв.
3,33лв.
ХБДХ ( HBDH; LDH1+LDH2 )
4,30лв.
4,09лв.
Алфа - амилаза ( Amylase )
4,30лв.
4,09лв.
Липаза ( Lipase )
4,30лв.
4,09лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )
4,70лв.
4,47лв.
Креатин фос. киназа ( CPK )
3,30лв.
3,13лв.
СРК - МВ фракция ( mass )
11,70лв.
11,11лв.
Тропонин Т(TNT) hs
28,60лв.
27,17лв.
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )
6,30лв.
5,99лв.
Желязо (Fe)
5,50лв.
5,22лв.
ЖСК ( TIBC )
2,70лв.
2,57лв.
CPK-MB фракция (VedaLab)
11,70лв.
11,11лв.
Troponin I (VedaLab)
28,60лв.
27,17лв.
4. Електролити
Калий и Натрий ( K и Na )
5,70лв.
5,41лв.
Калий ( K ; Potassium)
3,90лв.
3,70лв.
Натрий ( Na ; Sodium )
3,90лв.
3,70лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )
3,90лв.
3,70лв.
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )
4,30лв.
4,09лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium )
2,50лв.
2,38лв.
Йонизиран калций ( Са++ )
2,80лв.
2,66лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )
2,50лв.
2,38лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )
4,90лв.
4,66лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )
12,30лв.
11,69лв.
Мед ( Cu ; Cupper )
12,30лв.
11,69лв.
5. Кръвосъсирване
Време на кървене (Bleeding time)
2,90лв.
2,76лв.
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR
3,90лв.
3,70лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )
4,30лв.
4,09лв.
aРТТ (ККВ)
3,90лв.
3,70лв.
INR ( пълна капилярна кръв )
7,00лв.
6,65лв.
Д димер ( D-dimer )
19,30лв.
18,33лв.
Протеин C (PrC)
28,70лв.
27,26лв.
Свободен Протеин S (Free Protein S)
34,70лв.
32,97лв.
Антитромбин III
22,70лв.
21,57лв.
Предразполжение към тромбоза-съкратен
98,00лв.
93,10лв.
Предразположение към тромбоза
116,90лв.
111,06лв.
Предразположение към тромбоза-разширен
165,00лв.
156,75лв.
Лекарств.чувств.към кумаринови антикоагул. ( PCR )
123,70лв.
117,51лв.
Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоц. агрегация)
135,00лв.
128,25лв.
P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor)
170,00лв.
161,50лв.
6. Урина
Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy)
2,90лв.
2,76лв.
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )
4,30лв.
4,09лв.
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )
12,70лв.
12,06лв.
Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis)
11,00лв.
10,45лв.
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)
2,70лв.
2,57лв.
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)
2,70лв.
2,57лв.
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)
2,70лв.
2,57лв.
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)
2,70лв.
2,57лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)
2,70лв.
2,57лв.
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)
2,70лв.
2,57лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)
2,70лв.
2,57лв.
Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis )
3,90лв.
3,70лв.
Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis )
3,90лв.
3,70лв.
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis )
3,90лв.
3,70лв.
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)
15,30лв.
14,53лв.
Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)
29,00лв.
27,55лв.
Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)
29,00лв.
27,55лв.
Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)
29,00лв.
27,55лв.
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)
29,70лв.
28,22лв.
7. Имунология
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )
4,90лв.
4,66лв.
Ревма Фактор скрининг ( RF )
4,90лв.
4,66лв.
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )
28,00лв.
26,60лв.
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )
28,00лв.
26,60лв.
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )
28,00лв.
26,60лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )
29,70лв.
28,22лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )
27,70лв.
26,32лв.
C-реактивен Протеин ( CRP )
4,90лв.
4,66лв.
Високочувствителен CRP ( hs CRP )
7,90лв.
7,51лв.
C 3 Комплемент ( Complement C3 )
5,70лв.
5,41лв.
C 4 комплемент ( Complement C4 )
5,70лв.
5,41лв.
Имуноглобулин A ( IgA )
5,70лв.
5,41лв.
Имуноглобулин M ( IgM )
5,70лв.
5,41лв.
Имуноглобулин G ( IgG )
5,70лв.
5,41лв.
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )
28,50лв.
27,08лв.
Феритин ( Ferritin )
16,70лв.
15,86лв.
Трансферин ( Transferrin )
16,70лв.
15,86лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmin )
19,30лв.
18,33лв.
Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)
38,00лв.
36,10лв.
Хаптоглобин ( Haptoglobin )
19,30лв.
18,33лв.
ANA скрининг
18,90лв.
17,95лв.
ANA профил
74,00лв.
70,30лв.
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен
26,00лв.
24,70лв.
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен
25,90лв.
24,60лв.
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено
28,00лв.
26,60лв.
anti-Sm (анти Sm антитела) количествен
29,00лв.
27,55лв.
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен
29,00лв.
27,55лв.
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич.
31,00лв.
29,45лв.
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич.
29,00лв.
27,55лв.
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич.
31,00лв.
29,45лв.
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.
28,00лв.
26,60лв.
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.
22,70лв.
21,57лв.
anti-Actin (Антигладкомускулни AT / АГМА)
22,70лв.
21,57лв.
Антитела срещу чернодробни антигени
67,90лв.
64,50лв.
Криоглобулини ( Cryoglobulins )
11,70лв.
11,11лв.
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.
31,00лв.
29,45лв.
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.
31,00лв.
29,45лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг
28,70лв.
27,26лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)
27,00лв.
25,65лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)
28,00лв.
26,60лв.
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг
25,70лв.
24,42лв.
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.
28,00лв.
26,60лв.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.
28,00лв.
26,60лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM
29,00лв.
27,55лв.
anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.
22,70лв.
21,57лв.
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич.
48,00лв.
45,60лв.
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен
45,00лв.
42,75лв.
anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич.
29,00лв.
27,55лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.
36,00лв.
34,20лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)
37,50лв.
35,62лв.
Автоимунни васкулити
75,00лв.
71,25лв.
anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен
28,00лв.
26,60лв.
anti-PR3 (Proteinase3) количествен
29,00лв.
27,55лв.
Антиспермални антитела
19,70лв.
18,72лв.
HLA-B27
22,90лв.
21,75лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.
105,70лв.
100,42лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки
75,00лв.
71,25лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )
97,30лв.
92,43лв.
"Системен лупус"
121,00лв.
114,95лв.
"OVERLAP Синдроми на съед. тъкан"
127,00лв.
120,65лв.
"Ревматоиден артрит"
112,00лв.
106,40лв.
Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен
71,00лв.
67,45лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен
117,00лв.
111,15лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет
119,00лв.
113,05лв.
Прокалцитонин (Procalcitonin, PCT )
45,00лв.
42,75лв.
8. Диагностика на инфекциозни болести
Сифилис (anti-Syphilis)
7,30лв.
6,93лв.
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)
60,00лв.
57,00лв.
СПИН ( HIV 1 P24 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies )
13,70лв.
13,02лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )
17,30лв.
16,43лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )
19,30лв.
18,33лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )
17,30лв.
16,43лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )
17,50лв.
16,62лв.
Хепатит В ( HBsAg )
14,70лв.
13,97лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест
19,00лв.
18,05лв.
anti-HBsAg
17,30лв.
16,43лв.
anti-HBc IgM
17,30лв.
16,43лв.
anti-HBc total
17,30лв.
16,43лв.
HBeAg
17,30лв.
16,43лв.
anti-HBeAg
17,30лв.
16,43лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )
149,70лв.
142,21лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )
17,30лв.
16,43лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)
97,00лв.
92,15лв.
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative )
150,00лв.
142,50лв.
HBsAg и anti-HDV IgM
29,00лв.
27,55лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )
18,70лв.
17,76лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )
18,70лв.
17,76лв.
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM
23,70лв.
22,51лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA
16,90лв.
16,06лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM
16,90лв.
16,06лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG
16,90лв.
16,06лв.
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет
29,70лв.
28,22лв.
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет
29,70лв.
28,22лв.
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет
29,70лв.
28,22лв.
Chlamydia trach. DNA Урина
29,70лв.
28,22лв.
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат
29,70лв.
28,22лв.
Chlamydophila pneumoniae IgA
28,00лв.
26,60лв.
Chlamydophila pneumoniae IgM
28,00лв.
26,60лв.
Chlamydophila pneumoniae IgG
28,00лв.
26,60лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM
19,70лв.
18,72лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG
19,70лв.
18,72лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)
28,00лв.
26,60лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)
28,00лв.
26,60лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG
28,00лв.
26,60лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM
28,00лв.
26,60лв.
Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2
140,00лв.
133,00лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF
70,00лв.
66,50лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF
70,00лв.
66,50лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF
70,00лв.
66,50лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )
21,70лв.
20,61лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )
21,70лв.
20,61лв.
Лаймска болест Westernblot IgM (потвърдителен)
44,00лв.
41,80лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)
44,00лв.
41,80лв.
Изсл. на кърлеж за Borrelia
16,30лв.
15,48лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )
35,00лв.
33,25лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM
31,00лв.
29,45лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG
28,00лв.
26,60лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ
28,00лв.
26,60лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG
28,00лв.
26,60лв.
Рубеола (Rubella) IgM
17,30лв.
16,43лв.
Рубеола (Rubella) IgG
17,30лв.
16,43лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG
41,70лв.
39,62лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM
24,70лв.
23,47лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG
24,70лв.
23,47лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM
29,70лв.
28,22лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM
18,70лв.
17,76лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG
18,70лв.
17,76лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test
47,00лв.
44,65лв.
Цитомегаловирус CMV DNA
158,00лв.
150,10лв.
QuantiFERON - CMV
186,30лв.
176,99лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM)
37,90лв.
36,01лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)
21,70лв.
20,61лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)
21,70лв.
20,61лв.
EBV EBNA IgG
21,70лв.
20,61лв.
EBV EA IgM
15,70лв.
14,91лв.
EBV EA IgG
19,70лв.
18,72лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)
197,70лв.
187,82лв.
Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot
43,00лв.
40,85лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG
16,30лв.
15,48лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen
39,70лв.
37,72лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1)
39,00лв.
37,05лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)
21,90лв.
20,81лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)
21,90лв.
20,81лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)
39,00лв.
37,05лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)
21,90лв.
20,81лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)
21,90лв.
20,81лв.
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )
28,00лв.
26,60лв.
Морбили IgG , IgM (Measles IgG, IgM)
47,00лв.
44,65лв.
Морбили IgM (Measles)
27,90лв.
26,50лв.
Морбили IgG (Measles)
27,90лв.
26,50лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)
28,00лв.
26,60лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM
24,00лв.
22,80лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG
22,00лв.
20,90лв.
Скрининг за нискорискови HPV тип 6/11
47,90лв.
45,51лв.
Скрининг за14 типа HPV и течна цитология
59,70лв.
56,72лв.
Скрининг за наличие на 14 типа HPV
45,70лв.
43,42лв.
Генотипиране на 12 типа HPV
75,30лв.
71,54лв.
26,00лв.
24,70лв.
Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)
90,00лв.
85,80лв.
anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрин)
13,00лв.
12,35лв.
anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative ( количествен )
22,00лв.
20,95лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen test
35,00лв.
33,25лв.
9. Имунохематология
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)
15,30лв.
14,53лв.
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )
27,70лв.
26,32лв.
Авто-Еритроантитела
24,00лв.
22,80лв.
Еритроантитела - авто - ало
37,70лв.
35,81лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела
14,50лв.
13,77лв.
Специфичност на еритроантитела
37,70лв.
35,81лв.
Опр. на титъра на еритроантитела
36,70лв.
34,87лв.
Студови еритроантитела
38,90лв.
36,96лв.
Rh фенотип и Kell антиген
38,50лв.
36,58лв.
Опр слаб D антиген
43,70лв.
41,51лв.
Титър анти А и анти В
23,70лв.
22,51лв.
Директен тест на Coombs
37,90лв.
36,01лв.
Определяне на M и N антигени
23,70лв.
22,51лв.
10. Хормонален анализ
Паратхормон ( 1-84 PTH)
27,30лв.
25,93лв.
N-mid osteocalcin
19,70лв.
18,72лв.
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum
19,70лв.
18,72лв.
FT3+FT4+TSH
31,10лв.
29,55лв.
FT4+TSH
22,90лв.
21,75лв.
FT 3 ( свободен Т3 )
13,90лв.
13,20лв.
FT 4 ( свободен Т4 )
13,90лв.
13,20лв.
TSH ( Тиреотропен Хормон )
13,90лв.
13,20лв.
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ )
28,90лв.
27,45лв.
anti Tg ( TAT )
17,30лв.
16,43лв.
anti TPO ( MAT )
17,30лв.
16,43лв.
TSH рецепторни антитела ( TRAC )
37,90лв.
36,01лв.
маркер TG ( Тиреоглобулин )
32,70лв.
31,07лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )
29,70лв.
28,22лв.
Prolactin ( Пролактин )
15,30лв.
14,53лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )
15,30лв.
14,53лв.
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )
15,30лв.
14,53лв.
Estradiol (Естрадиол)
15,30лв.
14,53лв.
Progesterone ( Прогестерон )
15,30лв.
14,53лв.
Testosterone ( Тестостерон )
15,30лв.
14,53лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )
18,90лв.
17,95лв.
AMH ( анти Мюлеров хормон )
37,90лв.
36,01лв.
inhibin B (Инхибин Б)
45,70лв.
43,42лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )
21,30лв.
20,24лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)
21,30лв.
20,24лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )
18,00лв.
17,10лв.
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF
130,00лв.
123,50лв.
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)
65,00лв.
61,75лв.
PIGF (Плацентарен растежен фактор)
65,00лв.
61,75лв.
Биохимичен скрининг
69,00лв.
65,55лв.
Биохимичен скрининг-съкратен панел
39,00лв.
37,05лв.
hGH ( Соматотропен хормон )
18,30лв.
17,39лв.
IGF 1 ( Соматомедин С )
38,70лв.
36,76лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )
15,70лв.
14,91лв.
Insulin ( 60 м post 75g glucose )
15,70лв.
14,91лв.
Insulin ( 120 м post 75g glucose )
15,70лв.
14,91лв.
C-peptide ( C-пептид )
15,70лв.
14,91лв.
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс
16,30лв.
15,48лв.
Cortizol (Кортизол )
15,30лв.
14,53лв.
Кортизолов ритъм
26,00лв.
24,70лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )
18,90лв.
17,95лв.
Renin ( Ренин в плазма )
37,30лв.
35,44лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )
37,30лв.
35,44лв.
EPO (Еритропоетин)
37,30лв.
35,44лв.
11. Туморни маркери
маркери fPSA / tPSA
28,70лв.
27,26лв.
маркер fPSA
14,30лв.
13,59лв.
маркер tPSA
14,30лв.
13,59лв.
маркер CEA
16,90лв.
16,06лв.
маркер AFP
16,90лв.
16,06лв.
total hCG ( общ бета ЧХГ )
15,30лв.
14,53лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )
72,00лв.
68,40лв.
маркер CA-125
16,90лв.
16,06лв.
маркер HE4
65,70лв.
62,42лв.
маркер CA 15-3
16,90лв.
16,06лв.
маркер CA-19-9
16,90лв.
16,06лв.
маркер CA 72-4
21,30лв.
20,24лв.
маркер Cyfra 21-1
17,90лв.
17,00лв.
Невронспецифична енолаза ( NSE )
24,90лв.
23,66лв.
Бета2 Микроглобулин
24,90лв.
23,66лв.
маркер SCC
19,70лв.
18,72лв.
маркер S-100
53,00лв.
50,35лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес
38,00лв.
36,10лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)
10,70лв.
10,16лв.
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен
37,00лв.
35,15лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.
32,00лв.
30,40лв.
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )
65,70лв.
62,42лв.
12. Лекарствено мониториране и витамини
Витамин В12 ( Vit. B12 )
19,30лв.
18,33лв.
Фолат в серум ( Folate )
19,30лв.
18,33лв.
Фолат в еритроцити
23,70лв.
22,51лв.
Хомоцистеин ( Homocysteine ) - Кръв се взима само в Централна приемна.
29,70лв.
28,22лв.
Карбамазепин ( Carbamazepine )
19,30лв.
18,33лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)
24,70лв.
23,47лв.
Валпроева киселина ( Valproate )
19,30лв.
18,33лв.
Дигоксин ( Digoxin )
19,30лв.
18,33лв.
Литий ( Li ; Lithium )
15,30лв.
14,53лв.
13. Специализирана диагностика
Кръвно газов анализ ( КАС )
45,00лв.
42,75лв.
14. Алергология
IgE total
21,30лв.
20,24лв.
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни
31,30лв.
29,74лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца
39,70лв.
37,72лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия
39,70лв.
37,72лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени
39,70лв.
37,72лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах
39,70лв.
37,72лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален
39,70лв.
37,72лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени
39,70лв.
37,72лв.
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа
29,70лв.
28,22лв.
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка
29,70лв.
28,22лв.
Латекс (Latex ; k82)
29,70лв.
28,22лв.
Гъбички ( Candida albicans; m5)
29,70лв.
28,22лв.
Плесен ( Aternaria alternata; m6)
29,70лв.
28,22лв.
Мляко ( Milk; f2)
29,70лв.
28,22лв.
Яйце-белтък (Egg protein; f1)
29,70лв.
28,22лв.
Соя (Soya bean; f14)
29,70лв.
28,22лв.
Свинско месо ( Pork meat; f26)
29,70лв.
28,22лв.
Телешко месо (Beef meat; f27)
29,70лв.
28,22лв.
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)
29,70лв.
28,22лв.
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)
29,70лв.
28,22лв.
Казеин ( Casein; f78 )
29,70лв.
28,22лв.
Глутен ( Gluten; f79 )
29,70лв.
28,22лв.
Amoxicillin IgE Ab (c6) - временно не се приемат проби
29,70лв.
28,22лв.
Ampicillin IgE Ab (c5) - временно не се приемат проби
29,70лв.
28,22лв.
Penicillin G IgE Ab (c1)
29,70лв.
28,22лв.
Cefaclor IgE Ab (Rc7)
29,70лв.
28,22лв.
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )
29,70лв.
28,22лв.
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)
29,70лв.
28,22лв.
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )
29,70лв.
28,22лв.
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )
29,70лв.
28,22лв.
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )
33,70лв.
32,01лв.
Триптаза ( Тryptase )
31,60лв.
30,02лв.
Панел 6 ( 20 Хранителни Алергени ) Яйчен белтък Жълтък Мляко Мая Пшеница Ръж Ориз Соя Фъстък Лешник Бадем Ябълка Киви Кайсия Домат Морков Картоф Целина Риба Морски раци
75,00лв.
71,25лв.
Панел 7 ( 20 Инхалаторни алегрени )Сладка пролетна трева Ежева главица Ливадна тимотейка Ръж Елша Бреза Леска Дъб Амброзия Див пелин Живовляк Домашен прах (Dermatophagoides pteronyssinus) Домашен прах (Dermatophagodies farinae) Котка Куче Kон Плесени 4бр.
75,00лв.
71,25лв.
Панел 8 ( Педиатричен инхалаторен 20 алергена )Ливадна тимотейка Ръж Елша Бреза Леска Глухарче Див пелин Живовляк Домашен прах (Dermatophagoides pteronyssinus) Домашен прах (Dermatophagodies farinae) Котка Куче Kон Морско свинче Заек Хамстер Плесени4бр.
75,00лв.
71,25лв.
Панел 9 ( Кръстосани алергени-20 )Пшеница Ръж Фъстък Лешник Бадем Ябълка Кайсия Морков Картоф Целина Ливадна тимотейка Бреза Див пелин Лук Горчица Анасон Дивисил Ягода Личи (азиатски плодове) Смокини
75,00лв.
71,25лв.
Панел 10 ( Атопия-20 алергена )Яйчен белтък Мляко Пшеница Ръж Ориз Соя Лешник Ябълка Морков Картоф Риба Ливадна тимотейка Бреза Див пелин Домашен прах (Dermatophagoides pteronyssinus) Котка Куче Kон Плесен (Cladosporium Herbarum) Плесен (Alternaria alternata)
75,00лв.
71,25лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени ) http://www.cibalab.com/dokuwiki/doku.php?id=alergy:panel_11
120,00лв.
114,00лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена http://www.cibalab.com/dokuwiki/doku.php?id=alergy:neponosimost_kum_hrani
197,00лв.
187,15лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-24 антигена
160,00лв.
152,00лв.
15. Други специализирани изследвания
Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение
97,30лв.
92,43лв.
Бъбречни конкременти
25,70лв.
24,42лв.
PANORAMA основен панел - Синдром на Даун, Едуардс и Патау, тризомия 47ХХХ („свръх-жена“); тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер) тризомия 47XYY (синдром на Якобс); монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър); триплоидия – 3n/69; пола на плода (при желание).+ безплатен пакет TORCH до 31.03
995,00лв.
945,25лв.
PANORAMA разширен - Синдром на Даун, Едуардс и Патау, тризомия 47ХХХ (свръх-жена); тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер) тризомия 47XYY (синдром на Якобс); монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър); триплоидия – 3n/69; микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи); Пол + безплатен TORCH
1200,00лв.
1140,00лв.
PANORAMA пълен панел + безплатен пакет TORCH включващ важните за нея инфекциозни заболявания влияещи за развитието на плода до 31.03
1400,00лв.
1330,00лв.
16. Микробиология
Менингити/Енцефалити панел
380,00лв.
361,00лв.
Очен Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Гърлен Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Носен Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Ушен Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Храчка
23,70лв.
22,51лв.
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )
14,70лв.
13,97лв.
Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )
25,00лв.
23,75лв.
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )
83,00лв.
78,85лв.
M. tuberculosis&Rifampin resistance(Туберкулоза)
140,00лв.
133,00лв.
Респираторни инфекции панел
280,00лв.
266,00лв.
Бактериални пневмонии панел (Bacterial pneumonia)
110,00лв.
104,50лв.
Чревно носителство(фецес/анален секр.)
14,70лв.
13,97лв.
Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida )
15,70лв.
14,91лв.
Изледване на фецес - трикратно
46,70лв.
44,37лв.
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B
28,30лв.
26,89лв.
Campylobacter jejuni+ coli Ag
18,00лв.
17,10лв.
Изследване за Rota и Adeno virus
19,70лв.
18,72лв.
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag )
23,00лв.
21,85лв.
Изследване за Norovirus Ag
29,00лв.
27,55лв.
Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес
280,00лв.
266,00лв.
Стерилна урина-еднократно
10,70лв.
10,16лв.
Стерилна урина двукратна
17,30лв.
16,43лв.
Стерилна урина трикратна
24,70лв.
23,47лв.
Микоплазма и Уреаплазма в урина-културелно+АБ
31,30лв.
29,74лв.
Полово преносими инфекции- урина (ДНК)
98,00лв.
93,10лв.
Влагалищен секрет
23,70лв.
22,51лв.
Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК )
38,70лв.
36,76лв.
Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК)
38,70лв.
36,76лв.
Влагалищен секрет и Трихомони + Гарднерела ( ДНК )
47,90лв.
45,51лв.
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.
31,30лв.
29,74лв.
Микроскопски препарат-ЖПС
0,00лв.
Цервикален секрет
23,70лв.
22,51лв.
Цервикален секр. и Гонорея-ДНК
38,70лв.
36,76лв.
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр.
31,30лв.
29,74лв.
Цервикален с-т + Микоплазма и Уреаплазма
48,70лв.
46,26лв.
Скрининг за Streptoccocus gr. В при бременност
13,00лв.
12,35лв.
Полово прен. инф.- вагинален и цервикален с-т ДНК
98,00лв.
93,10лв.
Еякулат
23,70лв.
22,51лв.
Еякулат и гонорея (ДНК)
38,70лв.
36,76лв.
Еякулат и Трихомони ( ДНК )
38,70лв.
36,76лв.
Еякулат и Гарднерела (ДНК)
38,70лв.
36,76лв.
Еякулат и Трихомони + Гарднерела (ДНК)
47,90лв.
45,51лв.
Микоплазма и Уреаплазма еякулат
31,30лв.
29,74лв.
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма
52,30лв.
49,69лв.
Полово преносими инфекции- еякулат (ДНК)
98,00лв.
93,10лв.
Уретрален Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Уретрален секр. и Trich.vag.(ДНК)
38,70лв.
36,76лв.
Уретрален секрет и Гарднерела (ДНК)
38,70лв.
36,76лв.
Уретрален секр. и Гонорея
38,70лв.
36,76лв.
Уретрален секрет и Трихомони + Гарднерела (ДНК)
47,90лв.
45,51лв.
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секрет
31,30лв.
29,74лв.
Полово преносими инфекции- уретрален с-т (ДНК)
98,00лв.
93,10лв.
Простатен секрет
23,70лв.
22,51лв.
Простатен секрет и Трихомони
38,70лв.
36,76лв.
Простатен с-т и Гонорея
38,70лв.
36,76лв.
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр.
31,30лв.
29,74лв.
Раневи Секрет
23,70лв.
22,51лв.
Друг секрет материал
23,70лв.
22,51лв.
Хемокултура
45,30лв.
43,03лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. (DNA) Влаг.секр.
25,30лв.
24,03лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. (DNA) Еякулат
25,30лв.
24,03лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. (DNA) Уретр. секр.
25,30лв.
24,03лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. (DNA) Урина
25,30лв.
24,03лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Уретр. секр.
39,70лв.
37,72лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Влаг.секр.
39,70лв.
37,72лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Церв. секр.
39,70лв.
37,72лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Урeаплазма -Урина
39,70лв.
37,72лв.
ДНК пр. Гонорея Цервикален секр.
35,00лв.
33,25лв.
ДНК пр. Гонорея Урина
35,00лв.
33,25лв.
ДНК пр. Гонорея Уретр. секр.
35,00лв.
33,25лв.
ДНК пр. Гонорея Еякулат
35,00лв.
33,25лв.
Метицелин резист. стафилококи-Бърз тест
22,30лв.
21,18лв.
2 контейнера
0,00лв.
Chlamydophila Pneumoniae DNA (ДНК)
62,70лв.
59,56лв.
Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК)
62,70лв.
59,56лв.
Legionella Pneumophila - DNA (ДНК)
62,70лв.
59,56лв.
17. Паразитология
Паразит. изсл. за детска градина
12,40лв.
11,78лв.
Морфолог. изсл. за чревни паразити ( еднократно )
10,70лв.
10,16лв.
Морфологични изследвания на фецес
25,70лв.
24,42лв.
Перианален отпечатък ( скочлента Острици )
8,70лв.
8,27лв.
Изсл. на фецес за криптоспориди
25,70лв.
24,42лв.
Изсл. на кръв за микрофиларии
25,70лв.
24,42лв.
Изсл. на урина за шистозоми
25,70лв.
24,42лв.
Малария ( дебела капка + натривка )
25,70лв.
24,42лв.
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA
33,70лв.
32,01лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA
17,70лв.
16,82лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA
17,70лв.
16,82лв.
Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+ avidity test )
44,00лв.
41,80лв.
Ехинококоза Ig G – ELISA
17,70лв.
16,82лв.
Трихинелоза Ig G – ELISA
17,70лв.
16,82лв.
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA
17,70лв.
16,82лв.
Fasciola hepatica IgG AbФасциолоза IgG - ELISA
29,00лв.
27,55лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )
28,00лв.
26,60лв.
18. Патологоанатомия
Хистология
28,00лв.
26,60лв.
Течна цитология - Цитонамазка генитална
23,70лв.
22,51лв.
Цитологично изсл. на пунктат/лаваж
23,70лв.
22,51лв.
Цитонамазка генитална
14,30лв.
13,59лв.
Храчка - цитологично изследване
14,30лв.
13,59лв.
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.)
28,00лв.
26,60лв.
Изсл. от Оперативен материал (до 5 бл.)
73,00лв.
69,35лв.
Изсл. от Сепарирано абразио (2бл., 4пр.)
45,00лв.
42,75лв.
Готов цитологичен материал-2ро мнение
12,00лв.
11,40лв.
Предоперативе хистологичен мат.-2ро мнение
37,00лв.
35,15лв.
Оперативен хистологичен мат.-2ро мнение
50,00лв.
47,50лв.
19. Спец. патодиагностика, IHC, CISH и тум.мутации
Рецептори млечна жлеза
230,00лв.
218,50лв.
Рецептори млечна жлеза - разширен
320,00лв.
304,00лв.
HER2 - Рецептори- IHC ( имунохистохимия )
140,00лв.
133,00лв.
Er (Естроген рецептор)
70,00лв.
66,50лв.
Pr (Прогестерон рецептор)
70,00лв.
66,50лв.
p63 (Протеин)
60,00лв.
57,00лв.
p53 (Протеин)
70,00лв.
66,50лв.
Ki 67
70,00лв.
66,50лв.
E - cadherin
70,00лв.
66,50лв.
HER 2 in situ CISH ( хромогенна хибридизация )
170,00лв.
161,50лв.
HER 2 dual SISH/ Red ISH (двуцветна хибридизация)
280,00лв.
266,00лв.
BRAF V600 мутация
650,00лв.
617,50лв.
EGFR статус
650,00лв.
617,50лв.
ALK (Anaplastic lymphoma kinase Ag) IHC
190,00лв.
180,50лв.
PD-L1
125,00лв.
118,75лв.
20. Манипулации
Съхранение на серум/плазма -15 дни
7,00лв.
6,65лв.
Нагоре