Политика на поверителност

Уважаеми потребители,

Настоящата Политика за защита на личните данни ("Политика за поверителност”, "Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия
Уебсайт OMed.bg и свързаните с него услуги и инструменти, посредством които
потребителите могат да се регистрират и да създадат профил, да разглеждат списъци с
онлайн обяви (оферти), да закупуват ваучери за отстъпки за медицински изследвания. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и на Общия
регламент за защита на данните ЕС 2016/679.

С използването на уебсайта или закупуването на ваучер за отстъпка, където е приложима
Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за
използването на Вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата
Политика за поверителност.

С настоящото Ви информираме, че когато кликвате бутона за закупуване на ваучер към
съответната оферта на нашия сайт и в последствие извършвате избор на начин на заплащане, бихте могли да бъдете насочени към сайтове и приложения, собственост на
други компании извън обслужваната от нас среда, където информацията, която се събира и обработва е извън нашият директен контрол.

OMed.bg е специализирана онлайн платформа, създадена през 2013 г. За продажба на ваучери за медицински прегледи и лабораторни тестове с отстъпки, и споделяне на здравни новини.

Оператор на платформата е:
"ПРОСПЕР" ООД, ЕИК 202809180,
със седалище и адрес на управление

Област София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1618, ж.к. "Красно село" бл. 213, вх. А, ап. 18.

Платформата предлага ваучери за намаления за здравни услуги в над 40 първокласни
медицински заведения в страната, между които: Аджибадем Сити Клиник Болница
Токуда, Медицински комплекс "Д-р. Атанас Щерев”, Аджибадем Сити Клиник Кардиологичен център, Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, медицински
центрове - УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", УМБАЛ "Света Анна", лаборатории Цибалаб,
Рамус, Сана, Ноневи, Тошкина.

OMed.bg договаря преференциални цени за пациентите. По този начин платформата прави достъпни за всеки пациент услуги на едни от най-елитните болници в страната и предоставя възможност на всеки да ползва качествено лечение, както и да бъде информиран за процедурите, лекарите и апаратурата, с която се правят прегледите.
Благодарение на платформата болниците се посещават от по-голям брой нови пациенти,което повишава заетостта на здравните заведения. На достъпни цени клиентите на платформата правят пълни профилактични прегледи и лабораторни тестове, което позволява ранна диагностика на заболяванията без достигане до усложнения и продължително скъпо лечение за пациентите.

Данни за контакт с OMed.bg:

Оператор на платформата е "ПРОСПЕР" ЕООД, ЕИК 202809180
Адрес: гр. София, п.к. 1618, ж.к. "Красно село" бл. 213, вх. А, ап. 18
Телефон: + 359 885 916 588
Ел. Поща: [email protected]
Интернет страница: www.omed.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са от категорията "обикновени" лични данни: име, телефон, пол, град по местоживеене, и-мейл адрес.

Специални категории данни, които обработваме са от категорията на данни за "здравен статус”, но те не съдържат конкретна информация относно потребителя, закупил ваучер.
Данни за здравния статус, предоставени конкретно от съответния потребител се събират само с цел статистика. Тези от тях, които могат да бъдат извлечени от закупените ваучери на потребителя, не се проверяват от оператора. OMed.bgне събира информация
относно автентичността на лицата, закупили ваучери, нито относно истинността на
данните за здравословното състояние на лицето. Тези данни се предоставят от самите потребители на платформата, които предоставят информацията доброволно и за
целите на закупуването на ваучери за намаление за извършване на медицински изследвания. Операторът не проверява и не гарантира за предоставените от потребителя лични данни.

OMed.bg гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679. Операторът се грижи за сигурността на предоставените лични данни.

Източник на личните данни са субектите на данните (потребителите на
платформата).

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
1.За предоставяне на потребителите по електронен път на закупените от тях ваучери
2. За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания
3. За проверки при рекламации или при поискване от страна на потребителите
4. За целите на счетоводството
5. За изпращане на съобщения до електронна поща на потребителите
6. За изпращане на напомнящи електронни съобщения за заплащане на направени поръчки
7. За връзка с клиентите при възникнал казус по закупен от тях ваучер

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на сключения с Вас
договор за закупуване на ваучер. Договорът се счита за сключен с натискането от Вас
на бутон "Закупуване на ваучер" към съответната оферта на интернет платформата
OMed.bg. С натискането на този бутон Вие потвърждавате съгласието си да използваме предоставените от Вас данни единствено за целите на статистиката (в случая на събиране на данни за здравен статус).

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

ИТ администратор на сайта по сключен договор с OMed.bg. В договора са предвидени съответни ангажименти на обработващия данните (ИТ администратора) за неразгласяване и осигуряване на сигурността на данните.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за
поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме
личните Ви данни само за посочените от нас статистически цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и Вашите специални лични данни (за здравен статус), но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, извън посочените, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по реда на Процедурата за оттегляне на съгласие, която ще намерите на платформата.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна
Организация:

OMed.bg има намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица единствено за изпълнение на посочените по-горе цели.

Трети страни ще получат Вашите лични данни единствено с цел изпращане на електронни съобщения и като част от дейностите по обработка.

OMed.bg използва за целите на маркетинга и рекламата услугите на Google и Facebook за таргетиране на потребители, които вече са посещавали електронната платформа. Ние нямаме пряк достъп до събираната информация и до данните, които двете компании събират. Данните се използват за обобщена статистика и таргетиране.

Ние гарантираме сигурността на личните Ви данни и имаме грижа за тяхното цялостно,
точно и актуално съхранение, в съответствие с изискванията на Общия регламент за
защита на личните данни ЕС 2016/679.

Период на съхраняване на данните

OMed.bg ще съхранява Вашите лични данни не повече от 12 месеца като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на защитен електронен носител тип сървър

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие
(според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 1. имате право да поискате копие от Вашите лични данни от OMed.bg и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 2. имате право да поискате от OMed.bg личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 3. имате право да поискате от OMed.bg да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 4. имате право да поискате от OMed.bg личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  o когато сте оттеглил своето съгласие;
  o когато сте възразил срещу обработването,
  o когато обработването е незаконосъобразно;
  o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

о При упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
о За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
о При упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
о По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
о За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Имате право да поискате от OMed.bg, да ограничи обработването наличните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 2. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 3. Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 4. Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 5. Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране; При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.

 1. Имате право на жалба до надзорния орган Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за
  това орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес:
гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2
(www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез OMed.bg (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на OMed.bg.

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук.

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се