Omed.bg
Медико-диагностична лаборатория "Д-р Ноневи"
Покажи още услуги
Виж всички услуги и купи директно!
1. ХЕМАТОЛОГИЯ
Пълна кръвна картина, 5 части ДКК – автоматично
6,00лв.
Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити – микроскопски
4,00лв.
Ретикулоцити
4,00лв.
СУЕ
2,00лв.
2. БИОХИМИЯ
Глюкоза
3,00лв.
ОГТТ
7,00лв.
Кръвно.захарен профил
6,00лв.
Гликиран хемоглобин
15,00лв.
Общ белтък
3,00лв.
Албумин
3,00лв.
Креатинин
3,00лв.
Урея
3,00лв.
Пикочна киселина
3,00лв.
Билирубин, общ
3,00лв.
Билирубин, директен
3,00лв.
Холестерол
3,00лв.
Триглицериди
3,00лв.
HDL холестерол
3,00лв.
LDL холестерол
3,00лв.
LDL холестерол
3,00лв.
VLDL холестерол
3,00лв.
Аполипопротеин А
8,00лв.
Аполипопротеин В
8,00лв.
АСАТ
3,00лв.
АЛАТ
3,00лв.
Креатинкиназа
3,00лв.
Креатинкиназа МБ
5,00лв.
Алкална фосфатаза
3,00лв.
ГГТ
3,00лв.
ЛДХ
3,00лв.
ХБДХ
3,00лв.
Амилаза
4,00лв.
Липаза
5,00лв.
Кисела фосфатаза
5,00лв.
Холинестераза
5,00лв.
Желязо
3,00лв.
ЖСК
5,00лв.
Калций
3,00лв.
Йонизиран калций
3,00лв.
Магнезий
3,00лв.
Фосфор
3,00лв.
Калий
4,00лв.
Натрий
4,00лв.
Хлориди
4,00лв.
3. КОАГУЛАЦИЯ
Протромбиново време /INR/
5,00лв.
АРТТ
5,00лв.
Фибриноген
5,00лв.
Тромбиново време
5,00лв.
Време на кървене
1,00лв.
Време на съсирване
1,00лв.
4. УРИНА
Пълно химическо изследване
3,00лв.
Седимент
1,00лв.
Микроалбумин
10,00лв.
9,50лв.
Количествено определяне на белтък
4,00лв.
Креатининов клирънс
6,00лв.
Амилаза в урина
4,00лв.
Електролити, креатинин, урея, пикочна киселина, калций в урина – За всеки отделен показател
4,00лв.
Тест за наркотични вещества
20,00лв.
19,00лв.
Монотест за наркотични вещества
10,00лв.
9,50лв.
5. ХОРМОНИ
TSH
15,00лв.
FT3
15,00лв.
FT4
15,00лв.
TAT
17,00лв.
MAT
17,00лв.
ТИРЕОГЛОБУЛИН
22,00лв.
20,90лв.
TSH рецепторни антитела
35,00лв.
33,25лв.
ESTRADIOL
15,00лв.
FREE ESTRIOL
17,00лв.
16,15лв.
HCG
17,00лв.
LH
15,00лв.
FSH
15,00лв.
TESTOSTERON
16,00лв.
PROGESTERONE
16,00лв.
PROLACTIN
15,00лв.
ACTH
20,00лв.
CORTISOL
20,00лв.
19,00лв.
C PEPTIDE
30,00лв.
28,50лв.
INSULIN
20,00лв.
PARATHORMONE
25,00лв.
23,75лв.
SHBG
25,00лв.
23,75лв.
17-ОН прогестерон
20,00лв.
19,00лв.
DHEA-S
25,00лв.
Андростендион
25,00лв.
23,75лв.
Свободен Тестостерон
20,00лв.
19,00лв.
6. ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA
20,00лв.
Total PSA
20,00лв.
FREE PSA
20,00лв.
AFP
20,00лв.
19,00лв.
CA 15-3
20,00лв.
CA 19-9
20,00лв.
CA 125
20,00лв.
HE 4
59,00лв.
56,05лв.
CA 72-4
25,00лв.
23,75лв.
NSE
29,00лв.
27,55лв.
CYFRA 21-1
25,00лв.
23,75лв.
7. ДРУГИ ТЕСТОВЕ
ФЕРИТИН
20,00лв.
19,00лв.
ВИТАМИН В 12
20,00лв.
IG A
12,00лв.
11,40лв.
IG G
12,00лв.
11,40лв.
IG M
12,00лв.
11,40лв.
IG E
20,00лв.
19,00лв.
C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН
10,00лв.
AST
6,00лв.
WALER ROSE
6,00лв.
HELICOBACTER PYLORY
13,00лв.
12,35лв.
HELICOBACTER PYLORY /фецес/
30,00лв.
28,50лв.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G
13,00лв.
12,35лв.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M
13,00лв.
12,35лв.
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig А
13,00лв.
12,35лв.
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ
15,00лв.
14,25лв.
Спермограма
15,00лв.
β Cross laps
25,00лв.
23,75лв.
Остеокалцин
25,00лв.
23,75лв.
Витамин D3
30,00лв.
Anti HAV IgM
20,00лв.
19,00лв.
Anti HCV
20,00лв.
19,00лв.
HIV1/2 /СПИН/
15,00лв.
EBV антиген
20,00лв.
19,00лв.
Цитомегаловирус IG
20,00лв.
19,00лв.
Токсоплазмоза IG G, IG M, по
20,00лв.
19,00лв.
Рубеола IG G, IG M, по
20,00лв.
19,00лв.
Лаймска болест IG G, IG M, по
25,00лв.
23,75лв.
Anti HBc total
15,00лв.
14,25лв.
Anti HBs
15,00лв.
14,25лв.
8. ВИРУСОЛОГИЯ
HBsAg
15,00лв.
9. МИКРОБИОЛОГИЯ
СТЕРИЛНА УРИНА
15,00лв.
14,25лв.
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ/+влагалищна чистота/
18,00лв.
УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
ЕЯКУЛАТ
18,00лв.
ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
НАЗОФАРЕНГЕАЛЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
УШЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
ОЧЕН СЕКРЕТ
18,00лв.
РАНЕВ СЕКРЕТ
18,00лв.
ХРАЧКА
18,00лв.
ФЕЦЕС
15,00лв.
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ
15,00лв.
14,25лв.
СИФИЛИС
8,00лв.
ПАКЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ /За урогенитални инфекции/
38,00лв.
10. ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Кръвна група и Rh фактор
10,00лв.
Еритроантитела/Ало-/Авто-/
35,00лв.
Специфичност на еритроантитела
38,00лв.
Определяне на титър на еритроантитела
35,00лв.
Rh фенотип и Kell антиген
35,00лв.
Определяне на слаб D антиген и индиректен тест на Coombs
30,00лв.
28,50лв.
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/
25,00лв.
23,75лв.
Директен Coombs
25,00лв.
23,75лв.
Определяне на анти-А и анти -В антитела/АВО несъвместимост майка-плод/
25,00лв.
23,75лв.
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата /диференциран директен тест на Coombs/
22,00лв.
20,90лв.
Определяне на подгрупите на А антигена / А1 и А2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н
8,00лв.
11. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Цитонамазка
14,00лв.
Хистологично изследване на материал от орган
28,00лв.
12. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Чревни протозои и чревни хелминти, включително и перианален отпечатък за Ентеробиоза
12,00лв.
11,40лв.
13. Диагностични пакети
ПКК, СУЕ, Урина/общо химическо изследване със седимент/, Микробиология, Паразитология
25,00лв.
ПКК, СУЕ, Урина, Глюкоза, Васерман, HbsAg, HIV, Кръвна група, Фиброноген, Албумин, Общ белтък
45,00лв.
ПКК, ДКК (стъкло), СУЕ, Урина
12,00лв.
ПКК, СУЕ, Време на кървене, Време на съсирване, Протромбиново време, Кръвни група, Глюкоза, Урея, Креатинин, Урина
22,00лв.
ПКК, СУЕ, Време на кървене, Време на съсирвне, Протромбиново време, Глюкоза, Урея, Креатинин, Общ белтък, Калий, Натрий, Кръвна група, Васерман, HIV, HbsAg, Урина
50,00лв.
Васерман, HIV, HbsAg, HCV
40,00лв.
АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Директен билирубин
12,00лв.
АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Фибриноген
25,00лв.
ПКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Холестерол, HDL холестерол, Триглицериди, ГГТ, АЛАТ, АСАТ, Пикочна киселина, Желязо, ЛДХ, Натрий, Калий, Хлор, CRP – количество, Уринa
45,00лв.
Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол, Триглицериди
12,00лв.
Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Глюкоза, АСАТ, Креатинкиназа, ЛДХ, Калий, Натрий, Хлор
25,00лв.
ПКК, Урея, Креатинин, Пикочна киселина, Общ белтък, Албумин, Калций, Фосфор, Калий, Натрий, Хлор, Урина
30,00лв.
ПКК, СУЕ, ДКК /стъкло/, Морфология на Еритроцити, Желязо, ЖСК, ЛДХ, АСАТ, Общ билирубин, Феритин
35,00лв.
Протр. Време, AрTT, Фибриноген
12,00лв.
Калций, Фосфор, Алкална фосфатаза
6,00лв.
ПКК, СУЕ, Фибриноген, АST, RF, CRP, Chlamydia trachomatis, Гърлен секрет
45,00лв.
КЗП или ОГТТ /по предписание на лекар/, Холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, Триглицериди, Гликиран Хемоглобин, Микроалбуминурия
35,00лв.
33,25лв.
Нагоре