Изследване с ПЕТ скенер от УМБАЛ Света Марина гр. Плевен!

   5 закупени   
Изследване с ПЕТ скенер от УМБАЛ Света Марина гр. Плевен!
КУПИ ВАУЧЕР за 200,00 лв.
Заплащане на място 2200,00 лв.
Обща сума 2400,00 лв.

Стара цена: 3000,00 лв.
Спестяваш: 600,00 лв.
-20%

Валидност на ваучера: 29.05.2022 г. до 14.09.2022 г.

Важи за: България


Осигурено от:   Света Марина УМБАЛ гр. Плевен   Рейтинг: 4.50 / 5 при 12 гласували

 • Ваучерът е на стойност 200 лв. На място се заплащат останалите 2 200 лв.
 • Ваучерът е за: Изследване с ПЕТ скенер ПЕТ-КТ / PET-CT
 • Изисква се предварително записване на телефон: - 0882 63 29 63
 • Адрес: България, Плевен 5800 Западна индустриална зона, Ул. "Българска авиация” №6
 • РЕТ/СТ: Христина Фурнигова 0882 63 29 63
 • Лекар - Д-р Преслава Илиева: 0882 63 29 46
 • След одобрение на документите се закупува ваучер и се запазва ден и час за изследването.
 • Дните в които могат да се използват ваучерите са делнични дни от 08:00 часа до 18:00
 • Пациенти не записани и планирани за съответния ден не се приемат.
 • Необходимо е представянето на разпечатан ваучер на място;
Света Марина УМБАЛ гр. Плевен Плевен, 5800 ул. „Българска авиация
Тел: 0700 20 006; 064 805 666; 064 81 81
Работно време: Понеделни-петък: 08-00 - 19:00
Виж страницата на партньора
8.09.2020 г., 13:29:37 ч. / Рейтинг: 5 / 5

Всичко беше ок

8.09.2020 г., 13:29:22 ч. / Рейтинг: 5 / 5

Всичко беше перфектно

25.11.2019 г., 22:24:19 ч. / Рейтинг: 4 / 5

Бяхме възхитени от лаборантката, извършваща изследването.

Подробна информация


ВАЖНО!Изследването е скъпоструващо и за него чакат много пациенти, които имат спешна нужда от него. Изследването се провежда след минимум: 3 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция и 12 седмици след лъчелечение!

ПЕТ-КТ / PET-CT е най-модерния образен метод. Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло на един етап след интравенозно въвеждане на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици). ПЕТ-КТ предоставя възможност за подпомагане на диагнозата, определяне на стадия, насочване към най-подходящото лечение и проследяване на ефекта от него при редица онкологични и по-рядко при някои неонкологични заболявания.

Лабораторията по нуклеарна медицина към УМБАЛ "Света Марина - Плевен" разполага с хибриден апарат - позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф (ПET/КТ) - "Biograph 16 (HiRez Есо)” Siemens. Апаратът е оборудван с чувствителен кристален детектор за ПЕТ, както и с бърз многосрезов детектор за КТ. Технологията позволява да се постигне високо качество и прецизност на диагностичния процес, да се намали времето за изследване и лъчевото натоварване.

Индикации:
I. Онкологични заболявания

 1. Карцином на белия дроб
 2. Карцином на гърда
 3. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми
 4. Карциноми на гастроинтестиналния тракт - хранопровод, стомах, колон, ректум, черен дроб, панкреас, гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ)
 5. Малигнен меланом
 6. Карциноми на глава и шия
 7. Мозъчни тумори
 8. Карциноми на щитовидната жлеза
 9. Карцином на шийката на матката
 10. Овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии, неопределени с конвенционалните методи на изследване.
 11. При мекотъканни и костни саркоми:
 12. При урогенитални тумори - тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур:
 13. Агресивни (недиференцирани) нервноендокринни тумори и такива на простатата:
 14. PET/CT може да се извършва при всички невроендокринни тумори:
 15. Невробластоми при деца - стадиране, рестадиране, оценка на ефекта от терапията, оценка на остатъчни маси.
 16. При пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), при които конвенционалните методи не са довели до диагностициране на първичният тумор.
 17. Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на редидива от останалите образни изследвания - колоректален карцином, овариален карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на шийката на матката, герминативно-клетачни тумори, тироден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други, утилизиращи FDG тумори.
 18. Определяне мястото на биопсия при диагностицирана туморна формация.

II. При кардиологични заболявания - за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на решение за реваскуларизационна терапия - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания
III. При неврологични заболявания - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания
IV. Визуализиране и оценка на възпалителни процеси при изчерпване на другите диагностични методи.
V. При планиране на лъчелечението за целите на онкологията

НЕПОДХОДЯЩИ клинични диагнози и ситуации за провеждане на РЕТ-КТ:

 • Проследяване на пациенти с онкологични заболявания, без очаквана динамика (изключват се случаите с несигурна находка от рутинните образни изследвания -както и тези, при които е невъзможно провеждането на други образни изследвания);
 • Когато провеждането на РЕТ/СТ е самоцелно и резултатите от него няма да повлияят последващото терапевтично поведение (напр. авансирал метастатичен процес; пациенти на палиативни грижи; терминални пациенти);
 • Първична диагностика за злокачествено заболяване (с изключение на солитарни белодробни нодули, разграничаване на малигнени от бенигнени лезии на мозък и панкреас);
 • Бенигнени тумори и тумори с гранична малигненост.

Информация за предстоящо ПЕТ/КТ - изследване, както и каква документация е нужно да представите се получава на място, или по телефона от наш служител.

 • Копия от актуални медицински документи от последните 6 месеца, доказващи причината за провеждане на РЕТ скенера- епикризи, ендоскопски, образни /КТ, ехографии, ЯМР, предходни ПЕТ/КТ, хистологични изследвания/; Необходимо е да посочите телефон за връзка и местоживеенето си.
 • Пациентите се насочват към ЛККомисията. Комисията от специалисти одобрява провеждане на ПЕТ/КТ, след което ще бъдете уведомени за потвържаване на точната дата и час за явяване;
 • Резултати от изследването- след 7 работни дни.

УМБАЛ "Света Марина" - Плевен е уникална и единствена по рода си високотехнологична, "умна" болница, съсредоточаваща на едно място последните авангардни технологии в медицината, висококвалифициран екип
от лекари и здравни специалисти с интегрирана информационна система за контрол на качеството и лечението на пациента. От 2017 г. "Света Марина" - Плевен придобива статут на Университетска болница, което я превръща в
привлекателна клинична база за обучение на студенти, докторанти и специализанти от Медицински университет - Плевен, както и за развитие на научноизследователска и развойна дейност.

УМБАЛ "Света Марина" - Плевен разполага с висококвалифициран екип от лекари, които са утвърдени специалисти в областта на гинекологията, онкологията, роботизираната хирургия, кардиологията, урологията и гастроентерологията. Повечето от тях са членове на европейски и световни професионални организации, автори са на статии в чуждестранни реномирани научни списания, както и са горди носители на множество награди и отличия.

Сходни предложения

Скенер на зона по избор, за 150 лв., от Болница "Доверие"
-23%
196,00 лв.
150,00 лв.
Скенер на бял дроб, за 150 лв., от Болница "Доверие"
-23%
196,00 лв.
150,00 лв.

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се