Omed.bg
Позвънете ни: +359 885 916 588
реклама


Озонотерапия при бронхиална астма, хроничен бронхит и пневмония

 
Озонотерапия при бронхиална астма, хроничен бронхит и пневмония

Озонотерапията влияе на много страни на патологичния процес при заболяванията на дихателната система, но преди всичко, това е способността на озона да се справя с хипоксемията и хипоксията на тъканите.

Наситената с кислород кръв повишава реологичната си характеристика , така досега страдаща от липса на кислород тъкан се насища с активен кислород, оттам се нормализира функционирането на органите и системите. Озонотерапията стимулира противоинфекциозния имунен отговор на организма, способства за подтискане на възпалителния процес и бронхоспастичните реакции. Активират се моноцитите и неутрофилите в периферната кръв, обезпечаващи елиминацията на болестотворните агенти, увеличава се производството на цитокини-интерферон, туморнекротизиращ фактор, интерлефкини. Последните, постъпвайки в кръвта, активират както клетъчния така и хуморалния имунитет, което позволява активната борба със синдрома на ендогенната интоксикация.

При пневмониите в комплексното лечение се използва интравенозното въвеждане на предварително озонирана кръв или озониран физиологичен разтвор през ден за 5 дни. При усложнени пациенти може да се добави и мускулно въвеждане на кислородо-озонова смес.

Към 3-тия ден настъпва нормализиране на кръвните показатели, температурата, подобрява се самочувствието. Към 6-7 ден се наблюдава положителна аускултативна динамика. Изчезват рестиктивните и обструктивни нарушения. Съкращава се антибиотичната терапия и срока на лечение.

При лечение на хроничен бронхит озонотерапията потенцира ефектът на основната терапия. Много добре се повлияват пациентите с мускулно въвеждане на предварително озонирана кръв 2-3 пъти седмично общо 8 процедури. За засилване на ефекта може да се добавят 5 процедури с озониран физиологичен разтвор.

При болни с хормонозависима бронхиална астма положителна динамика се наблюдава при венозно въвеждане на озонирана собствена кръв. Процедурите се провеждат през 2-3 дни общо 6 процедури. Използването на медицински озон в терапията на бронхиална астма намалява интензивноста и продължителноста на пристъпите, удължава се междупристъпния период, намалява се количеството на приеманите кортикостероиди/ при 65% от болните-два пъти/. Активира се производството на цитокини, усилва се синтеза на Т клетки.

Прилагането на озонотерапия е особено полезно при тези болни при които има ограничение в приемането на лекарствени средства, а също така при съпъстваща ИБС, Хипертонична болест на сърцето, хронични цереброваскуларни болести, при дълга интоксикация, отслабени защитни сили на организма, ниска ефективност на антибактериалната терапия.

Използван източник: http://lazarovmedicine.com/

Възрастните хора са в риск! 1 лев може да спаси живот. Нека съберм средства за маски и дезинфектанти за най-уязвимите сред нас. Моля, дарете от тук:

Кампания на Фондация „Прогрес медик“ за събиране на средства за маски за еднократна употреба и дезинфектанти за възрастни и пенсионери.

936

реклама

Коментариреклама


Свързани статии


Сподели !