Денонощно "Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия” за 3 или 7 дни на цени от 250 лв. от Check Point Cardio.

   1 закупени   
Денонощно "Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия” за 3 или 7 дни на цени от 250 лв. от Check Point Cardio.
Денонощно "Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия” за 3 или 7 дни на цени от 250 лв. от Check Point Cardio.
Спестяваш: 0,00 лв.()
Стара цена: 250,00 лв.
Обща сума: 250,00 лв.
КУПИ ВАУЧЕР за 130,00 лв.
Заплащане на място: 120,00 лв.

Проследяване 3 дни за 250 лв.! Панел "Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия”
Спестяваш: 0,00 лв.()
Стара цена: 250,00 лв.
Обща сума: 250,00 лв.
КУПИ ВАУЧЕР за 130,00 лв.
Заплащане на място: 120,00 лв.

Проследяване 7 дни за 500 лв.! Панел "Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия”
Спестяваш: 0,00 лв.()
Стара цена: 500,00 лв.
Обща сума: 500,00 лв.
КУПИ ВАУЧЕР за 240,00 лв.
Заплащане на място: 260,00 лв.

Валидност на ваучера: 10.06.2022 г. до 11.08.2022 г.

Важи за: България


Осигурено от:   Check Point Cardio  

 • Ваучерът е за: Панел Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия”
 • За 3 дни: Ваучерът е на стойност 130 лв. при връщането на устройството се заплащат 120 лв.
 • За 7 дни: Ваучерът е на стойност 240 лв. при връщането на устройството се заплащат 260 лв.
 • Устройството се получава и връща с куриер, за сметка на клиента с избран от него куриер.
 • След закупуването на ваучер се свържете с доставчика на посочените телефони във ваучера.
Check Point Cardio ул. „Христо Ботев“ 35, Казанлък
Виж страницата на партньора

Подробна информация


 • За 3 дни: Ваучерът е на стойност 130 лв. при връщането на устройството се заплащат 120 лв.
 • За 7 дни: Ваучерът е на стойност 240 лв. при връщането на устройството се заплащат 260 лв.

Чрез устройството на Check Point Cardio с патентованата технология Check Point, медицинският център, наблюдава пациенти от цялата страна. Това е единственото решение, което събира, следи и анализира всичко важни витални параметри в реално време: Пулс, дишане, кръвно налягане, кислородна сатурация и телесна температура.

Панел Наблюдение на пациенти с онкологични заболявания в домашни условия”

 • Кои пациенти са индуцирани за този пакет - Всички пациенти с доказани онкологични заболявания, независимо от вида и локализацията на туморния процес, а също така независимо от вида приложено лечение (проведена хирургична интервенция, химиотерапия или лъчетерапия) .

Цели на непрекъснатия, дистанционен телемониторинг в реално време на пациенти с онкологични заболявания в амбулаторни (домашни) условия:

 • Стриктен контрол с висока резолюция на данни на физиологичните показатели на пациентите с онкологични заболявания в амбулаторни условия, което води до по - качествено управление на тази група пациенти.
 • Ранна детекция и предикция на възникващи животозастрашаващи състояния при пациентите с онкологични заболявания.
 • Ранна детекция и предикция на постепенно влошаване на физиологичните показатели на пациентите с онкологични заболявания.
 • Ранна детекция на появата на коморбидни състояния , влошаващи симптомите на онкологичното заболяване.
 • Стриктен контрол за изпълнение на предписаната медикаментозна терапия, хранително - диетичен режим и рехабилитационни програми.
 • При необходимост, насоки за провеждане на допълнителни лабораторни, микробиологични , вирусологични изследвания и образни методи на изследване в амбулаторни условия, без да се достига до хоспитализации с тази цел.
 • При необходимост - навременна промяна на медикацията в хода на проследяването на пациентите с цел лечение и/или предотвратяване на възникнали усложнения или влошаване на състоянието на пациентите.

Какво получава пациента, с онкологично заболяване, неговия личен лекар и наблюдаващите го специалисти от системата Чек Пойнт кардио и специалистите наблюдаващи го в Телемедицинския център:

 • Непрекъснато 24/7 наблюдение от страна на професионален медициснки екип
 • В случай на необходимост от промяна на терапия или при възникване на животозастрашаващо състояние медицинският екип предприема всички необходими действия и организира необходимите мероприятия по промяна на терапията и/или спешна хоспитализация на пациента
 • Ежедневен контакт от страна на медицинският персонал с разяснения и инструкции по отношение на терапията и наблюдението
 • Пациентът може да се свърже по всяко време с оператор в медицинския център по всякакви въпроси свързани с наблюдението, състоянието му и резултатите отразени в рапорта му.
 • Рапорт - заключение за състоянието на всички изследвани физиологични параметри, тяхната промяна във времето, отклоненията от нормалните стойности, степента на отклоненията и времето на тяхното възникване, на тази база определяне на степента на общия и сърдечно - съдов риск. Движението на физиологичните параметри в наблюдавания период се отразява в графичен и табличен вид.
 • Препоръки за необходими допълнителни консултации с наблюдаващия кардиолог и/или личен лекар.
 • Препоръки за необходими допълнителни консултации със специалисти от различни специалности.
 • Препоръки за необходими допълнителни лабораторни и образни методи на изследване.
 • Препоръки за необходими промени в начина на живот,корекции в диетичния и двигателен режим.
 • Препоръки за иницииране на корекции в съществуващата до момента медикаментозна терапия.
 • При наличие на спешни, животозастрашаващи състояния, системата задейства процедура за спешна реакция (Emergencyresponse) -спешен контакт с пациента(ако това е възможно) и спешно уведомяване на близки, личен лекар, екип на ЦСМП с цел осъществяване на незабавно лечение или прием в болнично заведение на пациента.
 • План за последващи включвания за контрол на състоянието и при невъзможност от страна на пациента да организира изпълнението на необходимите допълнителни изследвания, консулти и планов или спешен прием в болнични заведения, "Телемедицинския център ЧЕК ПОЙНТ - КАРДИО" поема функцията да организира дата и час за провеждане на необходимите изследвания, прием при специалист и планов или спешен прием в болнично заведение.

За Check Point Cardio

Check point cardio са първата теле-медицинска клиника. Те са на мнение, че към пациентите трябва да се подходи с грижа и за тях е цел винаги да помогнат независимо къде се намирате. Независимо дали става въпрос за профилактичен преглед или по-комплексно изследване. Техните екипи имат нужните умения и ресурси да посрещнат всички ваши здравни нужди.

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се