Какаво трябва да знаете, в случай, че пострадате при трудова злополука

6490
Какаво трябва да знаете, в случай, че пострадате при трудова злополука

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер, до мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден, както и до мястото за получаване на възнаграждение. Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

В случай, че пострадате при трудова злополука, от Ваш интерес е да знаете какви права имате, по какъв начин можете да ги упражните и какви са действията, които трябва да извършите, за да се защитите.

Вашите права…..

реклама
Хиляди избраха здравето с Omed.bg. Направи го от тук !

….. имуществени ….

1. Когато сте пострадал при трудова злополука Вие вероятно се нуждаете от незабавна медицинска помощ и последващо лечение. Това обстоятелство, в съвкупност с често срещаната опасност от оставане без работа поради временна или трайна нетрудоспособност, оказва непредвиден финансов натиск върху личния или семейния Ви бюджет.

От съществено значение е Вие и Вашите близки да знаете, че за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт, работодателят ОТГОВАРЯ ИМУЩЕСТВЕНО независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Казано с прости думи, при настъпване на трудов инцидент пострадалият или неговите наследници във всички случаи имат право на обезщетение за имуществени вреди. Такова обезщетение се изплаща или от самия работодател, или от застрахователната компания, в която работодателят е застраховал Вас като негов работник или служител.

….. и неимуществени ….

2. Финансовите затруднения в резултат на трудова злополука в почти всички случаи са съпроводени със сериозни неимуществени вреди върху Вашата личност. В резултат на инцидента Вие търпите БОЛКИ И СТРАДАНИЯ, които в продължителен период от време значително влошават качеството Ви на живот. В такива ситуации не бива да забравяте, че тези негативни за Вас последици също подлежат на обезщетение от страна на работодателя. Възползвайте се от правата, които Ви дава законът и ги упражнявайте посредством предвидените за това ред и средства.

Пътят за упражняване на правата ….

….. за имуществени вреди ….

3. За да имате право на ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, причинени при трудова злополука, Вашият работодател е длъжен да извърши ПОРЕДИЦА ОТ ДЕЙСТВИЯ, предвидени в законите, регламентиращи тази материя, които са предпоставка за признаването на инцидента за трудова злополука и за възникването на съответните последици за Вас или Ваш пострадал близък човек. В случай, че работодателят не извърши тези действия, в срок от една година от възникването на инцидента, Вие или наследниците Ви имате право да го декларирате пред съответното териториално поделение на НОИ, за да инициализирате необходимите процедури.

….. за неимуществени вреди …..

4. Вашият работодател е длъжен да Ви обезщети за причинените в резултат на трудовата злополука НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ - ПРЕЖИВЕНИ БОЛКИ И СТРАДАНИЯ. Обезщетението, обаче, не се получава автоматично. Вие трябва да заведете СЪДЕБЕН ИСК срещу него и да получите съответно влязло в сила решение, за да имате право да получите присъденото обезщетение. Не пренебрегвайте тази възможност! Тя е важна за Вас.

Вероятно преследването на Вашите права при трудов инцидент Ви се струва много сложно и трудно осъществимо… За Вас може би, но за нас това е професионален ангажимент, с който се справяме успешно.

Ако темата Ви интересува или имате нужда от професионален съвет потърсете информация на телефони: 0888 373780; 0893 373788 или email: gbakalov@abv.bg; polybakalova@abv.bg
Повече информация ВИЖТЕ И ОТ ТУК!


Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!реклама
ЯМР
Коментари
реклама
Лабораторни тестове

Свързани услуги

реклама
Искаш ли здрави зъби и красива усмивка? Вземи ваучер за отстъпка

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се