Емоционалната интелигентност! Какво трябва да знаем за нея и как може да ни бъде от полза?

2398
Емоционалната интелигентност! Какво трябва да знаем за нея и как може да ни бъде от полза?

Интелигентността има много измерения, тя не се изразява само в това да решаваме бързо и ефективно логически задачи, нито пък в добрата памет. Способността на даден човек да извлича изводи от информацията, която получава и да може да я обработва представя логическата интелигентност, но тя далеч не е единствената, която притежаваме.

Още в някои от трудовете на Дарвин се споменава за емоционалния аспект на интелекта, но понятието емоционална интелигентност е въведено за първи път доста по - напред във времето - в началото на двадесети век, като различните автори и психолозите влагат разнообразни, но донякъде сходни идеи в него.

Какво представлява емоционалната интелигентност?

реклама
Хиляди избраха здравето с Omed.bg. Направи го от тук !

Най - общо може да се каже, че емоционалната интелигентност представлява способността да разпознаваме и назоваваме, както собствените си, така и чувствата на другите хора, да ги контролираме и използваме, така че да извлечем ползата от тях в междуличностовите отношения, професионалното и творческото ни развитие.

Всеки възрастен човек е емоционално интелигентен до определена степен, някои повече, други - по-малко. Това е така, защото на някакъв етап от индивидуалното си развитие, самостоятелно или с помощта на родителите и възпитателите си сме започнали да разпознаваме чувствата си и да се въздържаме от първосигналната реакция към тях, която е характерна за децата. Въпреки това съществуват големи разлики между развитието на емоционалния интелект при различните хора - някои от нас съумяват целенасочено да го доразвиват и усъвършенстват, като по този начин подобряват функционирането си в обществото.

Кои са отличителните черти на емоционално интелигентните хора?

Емоционално интелигентни хора има навсякъде около нас и, ако сме малко по - наблюдателни няма да ни е особено трудно да ги разпознаем. Едно от най - характерните им качества е емпатията - способността да разбират чувствата на другите и да се отнасят толерантно към тях. Тя не бива да се отъждествява със съжалението и снизхождението.

Тези хора се отличават и със способността си да понасят критиките и да извличат полза от тях за бъдещото си развитие и усъвършенстване. Те не приемат забележките драматично и агресивно, а спокойно, използвайки ги като градивни критики. Самоиронията е друго качество, присъщо на емоционално интелигентните личности. Те имат адекватна оценка за себе си, познават недостатъците си и умеят да се надсмиват над тях. Друго характерно тяхно свойство е гъвкавостта - лесно се приспособяват към промените и дори ги търсят, тък като осъзнават, че излизайки от зоната си на комфорт получават възможност за самоусъвършенстване. Умението да даваме, да се абстрахираме от негативните емоции, позитивизмът, контрола над амбициите, неуязвимостта към обиди, също спадат към качествата на една емоционално интелигентна личност.

Как можем да възпитаваме емоционалната интелигентност ?

Изключително важно е емоционалния интелект да се развива и възпитава още от ранна детска възраст. Рзбира се, не е лесна задача да обясниш на детето си, какво е гняв, щастие, завист, ревност, но с помощта на родителите и учителите си, малчуганите имат реалната възможност от ранна възраст да започнат да разпознават чувствата си и да ги контролират. За да им помогнем да се справят с тази задача можем всеки път, когато станем свидетели на силна емоция у детето си, да го разпитаме от какво се е породила тя и да се опитаме да му обясним нейния характер, да назовем името и. По този начин следващия път, когато малкия човек усети дадено чувство ще знае какво е, и с времето ще започне да го контролира и насочва в посоката, която желае.


Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!реклама
ЯМР
Коментари

Свързани статии

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се