Omed.bg

Повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм) – кога лечението е медикаментозно и кога оперативно?

 
Повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм) – кога лечението е медикаментозно и кога оперативно?


   Повишената функция на щитовидната жлеза може да бъде в резултат на Базедова болест, базедовифицирана струма (гуша) или токсичен аденом. Базедовата болест е автоимунно заболяване, при което се образуват антитела срещу TSH-рецепторите. Това води до тяхната стимулация и започват да се отделят големи количества щитовидни хормони. Базедовифицираната струма (гуша) представлява заболяване, което няма автоимунна генеза. При него пак са повишени нивата на щитовидните хормони, но причина е появата на островчета в щитовидната жлеза, които продуцират големи количества хормони. Тези островчета от патологично активни клетки са дифузно разпространени. Токсичният аденом представлява доброкачествен тумор, които автономно произвежда големи количества щитовидни хормони и тази продукция не подлежи на регулация.

Медикаментозно лечение.

   При Базедова болест почти винаги първи метод на избор за лечение са медикаментите, които се наричат тиреостатици. Има няколко групи лекарства, които потискат синтеза на щитовидни хормони. Трябва да се вземат предвид възрастта и давността на заболяването, но в по-голям процент от случаите лечението започва с тези лекарства. Повечето пациенти се повлияват добре от лечението, дори някои от тях достигат ремисия на болестта. При други обаче се появяват страничните ефекти на тиреостатиците и това налага тяхното спиране. Друг проблем при тиреостатичното лечение е, че не всички се повлияват от него. При някои не може да бъде намален прекомерният синтез на щитовидни хормони и болестта продължава да се развива.

Лечение с радиоактивен йод.

   80% от цялото количество йод в организма се намира в щитовидната жлеза. Радиоактивният йод при въвеждането в организма се насочва към щитовидната жлеза и там води до тъканна деструкция. По този начин се унищожава част от жлезата и тя спира да продуцира щитовидни хормони. На тези места разраства съединителна тъкан. При пациенти с Базедова болест, които не се повлияват от тиреостатици, може да бъде приложено лечение с радиоактивен йод. Освен това по този начин може да се лекуват токсичните аденоми и базедовифицираната струма.

Оперативно лечение.

   Това е първи метод на избор при хора с установен токсичен аденом. При тези, които страдат от Базедова болест, която не се повлиява от медикаменти и вече жлезата е достигнала значителни размери, трябва да се подходи чрез оперативното й отстраняване.

   При всяко едно заболяване решението за метод на лечение се взема на базата на много фактори. Решението е комплексно и трябва да бъде много добре преценено от лекуващия лекар. 

 

Хората в България се нуждаят от способни лекари и компетентна здравна информация. Ако искаш да помогнеш за обучението на бъдещ лекар, натисни бутона donate.

Вие дарявате средствата на Фондация „Прогрес медик“, която подпомага студентите по медицина в България.

3657

реклама

КоментариСвързани статии


Сподели !