Какви са възможните предлежания на бебето в матката и какво е тяхното значение?

28165
Какви са възможните предлежания на бебето в матката и какво е тяхното значение?

Предлежанието на плода показва коя част е разположена най-ниско в матката, респективно в родилния канал. Предлежанието на бебето е от огромно значение за начина, по който ще протече раждането. Основните видове предлежания са: главично и седалищно. При тях плодът е в надлъжно положение, т.е. надлъжната му ос съвпада с тази на матката. Само при тези положение е възможно нормално вагинално раждане! Когато плодът е в косо положение, неговата надлъжна ос сключва остър ъгъл с тази на матката. При напречните положения плодът сключва прав ъгъл с нея. При косо и напречно положение е невъзможно да протече нормално раждане!

Главично предлежание.

При тези предлежания главата е разположена в родилния канал, т.е. в най-ниската точка на матката. Главичните предлежания се срещат в близо 95% от случаите. В зависимост от положението на главата се различават флексионни, индиферентни и дефлексионни главични предлежания.

реклама
Хиляди избраха здравето с Omed.bg. Направи го от тук !
  • Флексионни главични предлежания.

Те са най-често срещаните. При тях главата на детето е максимално свита към гръдния кош и се опира с брадичката в гръдната кост. Това предлежание е най-благоприятно и физиологично. Главата започва да се флектира, защото към последните 2-3 седмици тя слиза в кухината на малкия таз и среща съпротивлението на родилния канал. Ако липсва диспропорция между плода и таза на майката, раждането протича по нормален ход. Водещ пункт по време на раждането е малката фонтанела. Различават се четири флексионни положения на плода в зависимост от това на къде е обърнат гърба на бебето: наляво и напред, наляво и назад, надясно и напред, надясно и назад.

  • Индиферентни главични предлежания.

Нарича се индиферентно, защото главата на бебето е в средно положение между флексия и дефлексия - не е допряна нито към гръдния кош, нито към гърба, а заема средно неопределено положение. Отново в зависимост от положението на гърба различаваме ляво предно, ляво задно, дясно предно и дясно задно. Нормално вагинално раждане може да протече. Водещ пункт по време на него е голямата фонтанела.

  • Дефлексионни главични предлежания.

При тези предлежания главичката е дефлектирана и се допира плътно към гърба. Биват челни и лицеви в зависимост от степента на дефлексия на главата. Отново позицията на гърба определя четирите подразновидности. Водещи пунктове са средата на челото при челни и брадичката при лицеви предлежания. Възможно е протичането на нормално раждане.

реклама

Седалищни предлежания.

При тях седалището и крачетата са разположени най-ниско в матката, т.е. в родилния канал. Седалищните предлежания са сравнително рядко срещани - около 3%. Възможно е да има нормално раждане, но рискът от усложнения, по време на протичането му, е голям. Биват чисто седалищно предлежание, седалищно колянно и седалищно краково. При чистото седалищно предлежание най-ниско се разполага седалището. Крачетата са свити в коленните и тазобедрените стави. Положението на гърба отново определя четири подвида. При колянно предлежание най-ниско се разполагат колената на плода. Може да бъде частично и пълно, в зависимост от това дали едното или и двете колена предлежат. При краково седалищно предлежание, крачетата са в най-ниската точка и отново бива частично и пълно. При седалищни предлежания е възможно протичането на нормално раждане, но предвид рисковете от усложнения често се предприема цезарово сечение.

Бебето не е в едно и също предлежание по време на цялата бременност. Много често с напредването й и приближаването на раждането, плодът се завърта от седалищно или косо в главично предлежание. Важно е да се знае предлежанието, за да се направи най-правилният избор за родоразрешение.


Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!реклама
ЯМР
Коментари

Свързани статии

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се