Видове артериална хипертония! Кои са основните цели в съвременното й лечение?

12927
Видове артериална хипертония! Кои са основните цели в съвременното й лечение?

Артериалната хипертония представлява трайно увеличаване на кръвното налягане над 140/90 mmHg. Заболяването е изключително често и се свързва с фамилна обремененост, начина на живот, възрастта и други фактори. Артериалната хипертония може да бъде изолирана или да се развие в хода на бъбречно, ендокринологично или друго заболяване. Артериалното налягане (АН) може да бъде нормално или високо нормално, а хипертонията се разделя на няколко степени според стойностите.

  • Оптимално АН: <120/<80 mmHg
  • Нормално АН: 120-129/80-84 mmHg
  • Високо нормално АН: 130-139/85-89 mmHg
  • 1-ва степен артериална хипертония (лека) - 140-159/ 90-99 mmHg
  • 2-ра степен артериална хипертония (умерена) - 160-179/ 100-109 mmHg
  • 3-та степен артериална хипертония (тежка) - >180/<110 mmHg

Артериалната хипертония е заболяване, което задължително трябва да бъде лекувано и контролирано. До преди години основната цел в лечението на артериалната хипертония беше понижаване на артериалното налягане. Лечение с медикаменти се започваше над дадени стойности на кръвното налягане и останалите фактори оставаха на заден план.

Настоящата главна цел на лечението на артериалната хипертония е да се намали и сведе до минимум сърдечно-съдовият риск. Кога ще бъде започнато лечение на артериалната хипертония зависи от много фактори, които се оглеждат днес. Не е важна само стойността. Имат значение възрастта, полът, начинът на живот, фамилната обремененост, придружаващите заболявания (захарен диабет, прекарани сърдечно-съдови или мозъчно-съдови инциденти, висок холестерол). Всички тези фактори имат голямо значение относно сърдечно-съдовия риск. Например има млади хора, чиито артериално налягане е малко над стойностите посочени за "нормални", но ако те водят здравословен начин на живот, в семейството им няма хипертоници, то лечение при тях не е нужно да се започва. При възрастните хора въпросът стои по друг начин. Един възрастен човек с не много високи стойности на артериалното налягане, но със захарен диабет, висок холестерол и прекаран сърдечно-съдов инцидент, има много висок сърдечно-съдов риск и при него започването на лечение е абсолютно задължително.

реклама

реклама
Хиляди избраха здравето с Omed.bg. Направи го от тук !

Какви са прицелните стойности при лечението на артериална хипертония?

Отново тук значение имат всички фактори взети заедно. При един не много възрастен човек, който няма никакви придружаващи заболявания и се старае да води здравословен и активен начин на живот, желаните стойности ще бъдат под 140/90 mmHg. При един възрастен човек с висок сърдечно-съдов риск (наличие на захарен диабет, прекаран миокарден инфаркт, висок холестерол) и други заболявания (бъбречни, ендокринологични), целите ще бъдат още по-големи - постигане на стойности на АН под 130/80 mmHg. Като цяло при възрастните хора е добре да се постигнат поставените цели, защото техните съдове са доста по-увредени.

Как се избира правилното медикаментозно лечение?

В зависимост от първоначалните и прицелните стойности може да се започне с един или два медикамента. Вече съществуват препарати, които са комбинирани и съдържат различни милиграми от 2 лекарства, което улеснява много хората. Групите лекарства, които се използват з алечение на артериална хипертония, са диуретици, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, АТ-блокери, калциеви антагонисти и др.

Лечението на артериалната хипертония е обект на кардиолозите. Те заедно с еднокринолози, нефролози и специалисти от други специалности обединяват усилия в борбата с артериалната хипертония и намаляването на общия риск за хората.


Беше ли полезна тази статия? Моля, споделете я с приятели и ни подкрепете. Така ще можем да правим здравето по-достъпно. Благодаря!реклама
ЯМР
Коментари

Свързани статии

Може да се абонираш за нашите оферти


Абонирайте се